Biologiczne i produkcyjne skutki zgryzania roślin rzepaku ozimego przez zwierzęta z rodziny jeleniowatych (Cervidae)

Andrzej Oleksy , Tadeusz Zając , Bogdan Kulig , Agnieszka Klimek-Kopyra

Abstract

Quantitative assessment of the extent of losses in productivity of winter oilseed rape plants and crop caused by deer animals was conducted during two growing seasons – 2007/2008 and 2008/2009 in Śląsk Zielony (Green Silesia). The assessment included the fields of winter oilseed rape Californium cultivar. Oilseed rape fields which were taken into account had an area of 1 to 10 hectares, and were situated near the forest complex – „Kobiórskie Forest” and „Pszczyna Forest”. Before the harvest, plant samples were collected from damaged and undamaged fields in order to make selected biometric measurements. Deer feeding on rape plants reduced seed yield several times per unit area. Main shoot total damage decreased the number of developed pods. The number of seeds in the pods was very low, and small seeds, poorly developed, were characterized by reduced weight. In relation to side branches grown on damaged rape plants deer feeding led mainly to a decline in the pods number. The pods grown on the damaged side shoots of oilseed rape developed a similar number of seeds, whose weight of 1000 seeds was similar to that of intact plants. Deer feeding led to the reduction of the length of pod stems which grew out of the rape main shoot. Significant reduction of the stem and fruitful part of pods caused a considerable decrease in the number of seeds.
Author Andrzej Oleksy (FoAE / IoPP)
Andrzej Oleksy,,
- Institute of Plant Production
, Tadeusz Zając (FoAE / IoPP)
Tadeusz Zając,,
- Institute of Plant Production
, Bogdan Kulig (FoAE / IoPP)
Bogdan Kulig,,
- Institute of Plant Production
, Agnieszka Klimek-Kopyra (FoAE / IoPP)
Agnieszka Klimek-Kopyra,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsBiological and yield effects of the deer family (Cervidae) grazing on winter oilseed rape
Journal seriesRośliny Oleiste -Oilseed Crops, ISSN 1233-8273, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol34
No2
Pages215-226
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrzepak ozimy, jeleń, sarna, szkody łowieckie, uszkodzenia roślin, skutki uszkodzeń
Keywords in Englishwinter oilseed rape, damage of plants, the effects of damage
Abstract in PolishOszacowanie rozmiarów ilościowych strat w produkcyjności roślin i łanu rzepaku ozimego, spowodowanych przez zwierzęta jeleniowate przeprowadzono w dwóch sezonach wegetacyjnych – 2007/2008 i 2008/2009 na Śląsku Zielonym. Oceną objęto pola rzepaku ozimego odmiany Californium. W badaniach uwzględniono pola rzepaku ozimego o powierzchni od 1 do 10 ha, położone w pobliżu kompleksów leśnych – „Lasy Kobiórskie” i „Lasy Pszczyńskie”. Przed zbiorem pobrano próby roślin z pól uszkodzonych i nieuszkodzonych w celu dokonania wybranych pomiarów biometrycznych. Żerowanie jeleniowatych na roślinach rzepaku zmniejszyło kilkakrotnie plon nasion z jednostki powierzchni. Całkowite uszkodzenie pędu głównego u roślin rzepaku ozimego prowadziło do zmniejszenia się liczby wykształconych łuszczyn. Liczba nasion w tych łuszczynach była bardzo mała, a nasiona drobne, słabo wykształcone i odznaczały się obniżoną masą. W odniesieniu do odgałęzień bocznych wyrosłych na uszkodzonych roślinach rzepaku, żerowanie jeleniowatych prowadziło głównie do spadku liczby łuszczyn. Łuszczyny wyrosłe na pędach bocznych uszkodzonych roślin rzepaku wykształciły zbliżoną liczbę nasion, których masa 1000 nasion była podobna do roślin nieuszkodzonych. Żerowanie jeleniowatych prowadziło do skrócenia ogonka łuszczyny wyrastającej z pędu głównego rzepaku. Znaczne skrócenie ogonka i części owocującej łuszczyny prowadziło do istotnego zmniejszenia się w niej liczby nasion.
URL http://biblioteka.ihar.edu.pl/oilseed_crops.php?field%5Bslowa_kluczowe%5D=&field%5Bautor%5D=&id=48&idd=756&podzial_id=1&podzial_idd=
Internal identifierWRE/2013/198
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?