Wpływ nawożenia na zawartośc i pobranie Ca, MG, Na, z runią pastwiska górskiego

Joanna Szkutnik , Piotr Kacorzyk , Mirosław Kasperczyk

Abstract

The study was conducted in 2007–2009 on a mountain pasture. Assessed the effect of mineral fertilization on the content and uptake of Ca, Mg and Na by the mountain pasture sward, grazed by sheep. The study included five objects: control and 4 fertilized: P25K60, P25K60N60;N90;N120 kg · ha1. Phosphorus and potassium fertilization in an amount of 25 kg P and 60 kg K applied once in spring, and nitrogen (60, 90, 120 kg N · ha-1) in three equal portions at three consecutive regrowths. Pasture was rotational grazing 4 times over the year. The highest content of Ca and Mg was characterized by the control object and object fertilized with only P25K60 dose. Increasing nitrogen fertilization generally had a negative effect on Ca and Mg content of sward. On the other hand, Na content of the sward under fertilization did not change. The highest Ca uptake of sward was in control object and object with P25K60 N60 dose. The uptake of Mg and Na increased under increased nitrogen fertilization
Author Joanna Szkutnik
Joanna Szkutnik,,
-
, Piotr Kacorzyk (FoAE / IoPP)
Piotr Kacorzyk,,
- Institute of Plant Production
, Mirosław Kasperczyk (FoAE / IoPP)
Mirosław Kasperczyk,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsEffect of fertilization on the content and uptake of Ca, Mg and Na in mountain pasture sward
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages321-328
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpastwisko górskie, nawożenie, Ca, Mg, Na
Keywords in Englishmountain pasture, mineral fertilization, Ca, Mg, Na
Abstract in PolishBadania przeprowadzono w latach 2007–2009 na pastwisku górskim. Oceniano wpływ poziomu nawożenia mineralnego na zawartość oraz pobranie Ca, Mg, Na przez ruń pastwiska górskiego użytkowanego owcami. W badaniach uwzględniono 5 obiektów: kontrolę i 4 nawożone: P60K90, P60K90N60, P60K90N90, P60K90N120 kg · ha-1. W nawożeniu fosfor i potas w ilości 25 kg P · ha-1 i 60 kg K · ha-1 stosowano jednorazowo wiosną, a azot (60, 90, 120 kg N · ha-1) w 3 równych częściach pod kolejne 3 odrosty. Pastwisko spasano 4-krotnie w ciągu okresu wegetacyjnego. Najwyższą zawartością Ca i Mg cechowała się ruń obiektu kontrolnego i nawożonego samą dawką P60K90. Zwiększające się nawożenie azotem na ogół wpływało ujemnie na zawartość tych składników w runi. Natomiast zawartość Na w runi pod wpływem nawożenia nie zmieniała się. Największe pobranie Ca wystąpiło w runi obiektu kontrolnego i nawożonego dawką PKN60. Pobranie Mg i Na pod wpływem wzrastającego nawożenia azotowego zwiększyło się
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/212
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?