Stopień zrównoważenia gospodarstw mlecznych w aspekcie oceny ekologicznej

Urszula Malaga-Toboła , Mariusz Łapka

Abstract

Sustained farming may be assessed with the use of ecological, social and economic measure. Ecological assessment of the sustainability degree of farms was carried out with the use of sustainability of organic matter balance. Moreover, production organization in the researched farms was described. The analysis covered 15 farms of Śląskie voivodeship, which specialize in milk production. The selected facilities have the features of sustained farms concerning inter alia, the structure of the land use and sowing as well as livestock. The research was carried out in the form of a guided survey with farm owners. Data concerned 2012. In order to carry out comparative analysis, the facilities were divided into groups, assuming area of agricultural land as a division criterion. Therefore, 3 groups we distinguished: I of area up to 20.00 ha, II - from 20.01 to 50.00 ha and III of the acreage exceeding 50.00 ha of agricultural land. In all groups, excess of NPK components was reported and the index of sustainability of organic matter within the limits, occurred only in the smallest farms.
Author Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Mariusz Łapka
Mariusz Łapka,,
-
Other language title versionsDegree of sustainability of milk farms in the aspect of ecological assessment
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No3(145)
Pages213-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnictwo zrównoważone, gospodarstwa mleczne, bilans nawożenia, degradacja, reprodukcja
Keywords in Englishsustained farming, milk farms, fertilization balance, degradation, reproduction
Abstract in PolishRolnictwo zrównoważone można oceniać za pomocą miernika ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. W pracy dokonano oceny ekologicznej stopnia zrównoważenia gospodarstw, wykorzystując do tego celu wskaźnik bilansu odnawialności substancji organicznej. Scharakteryzowano również organizację produkcji w gospodarstwach będących przedmiotem badań. Analizą objęto 15 gospodarstw rolnych z woj. śląskiego, specjalizujących się w produkcji mleka. Wybrane obiekty spełniały cechy gospodarstw zrównoważonych, dotyczące m.in. struktury użytkowania ziemi i zasiewów oraz obsady inwentarza żywego. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego z właścicielami gospodarstw. Dane dotyczyły roku 2012. W celu analizy porównawczej obiekty podzielono na grupy, przyjmując za kryterium podziału powierzchnię użytków rolnych. Wyróżniono zatem 3 grupy: I o powierzchni do 20,00 ha, II – od 20,01 do 50,00 ha i III o areale większym niż 50,00 ha użytków rolnych. We wszystkich grupach odnotowano nadmiar składników NPK, a wskaźnik odnawialności substancji organicznej, mieszczący się w dopuszczalnych granicach, wystąpił tylko w gospodarstwach najmniejszych obszarowo.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/145/IR(145)_3413_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/94
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2015-11-29)
Additional fields
FinansowanieDofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?