Makro- i mikroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branży mięsnej (stadium przypadku)

Katarzyna Utnik-Banaś , Elżbieta Sowula-Skrzyńska

Abstract

The aim of this paper was to present chosen macro- and microeconomic conditions as well as action strategy determining development of small and medium enterprises (MSE) on the example of meat trade enterprise in the context of regional development. Analysis for years 2008–2011 were carried out on the base of survey form and directed questionnaire with the enterprise owner. Four long period strategy were discussed: product strategy, created strategy, distribution and consumer service. Increase 2,4 times of income from economic activity in years 2008–2011 was prove of dynamic firm development. The highest profit was made in year 2011. The firm success should be seek in dynamic investment in firm development and offering high quality products in net of own selling points.
Author Katarzyna Utnik-Banaś (FoAaE / DoMaMiA)
Katarzyna Utnik-Banaś,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
, Elżbieta Sowula-Skrzyńska
Elżbieta Sowula-Skrzyńska,,
-
Other language title versionsMacro- and microeconomic development’s determinants of small and medium enterprises on the example of meat trade enterprise (case study)
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages337-346
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbranża mięsna, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, determinanty rozwoju
Keywords in Englishmeat trade, small and medium enterprises sector, development’s determinants
Abstract in PolishCelem pracy było przedstawienie wybranych uwarunkowań makro- i mikroekonomicznych oraz strategii działania, determinujących rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na przykładzie przedsiębiorstwa branży mięsnej, w kontekście rozwoju regionalnego. Analiza za lata 2008–2011 została przeprowadzona na podstawie kwestionariusza ankiety oraz wywiadu kierowanego z właścicielem. Omówiono cztery strategie długookresowe: strategię produktu, wytwarzania, dystrybucji i obsługi konsumentów. O dynamicznym rozwoju firmy świadczy 2,4-krotny wzrost dochodu z działalności gospodarczej w latach 2008–2011, a najwyższy zysk firma wypracowała w 2011 r. Sukcesu firmy należy upatrywać w dynamicznym inwestowaniu w rozwój firmy i oferowaniu wysokiej jakości wyrobów w sieci własnych punktów sprzedaży
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/231
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Other open licence; after publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?