Obraz rolnictwa Bliskiego Wschodu z epoki brązu i żelaza w polskich ogrodach biblijnych

Zofia Włodarczyk

Abstract

A biblical garden is a type of thematic and educational garden, in which the Bible contents are presented. One of the important topics is the agriculture from the area of the Fertile Crescent, its state of development and achievements from the period depicted in the Bible. That dates to the end of the Bronze Age and early Iron Age period and is characterized by a great progress due to the invention and use of iron tools. In Polish biblical gardens ways of farming and cultivation methods are displayed in a form of miniature landscapes, while types of tools and agricultural work are presented by props and figures. Location of biblical events in time and space, enhanced by visualization of farming life of that time, enables a better understanding of the content of the biblical message as a whole. In addition, it seems to be surprising that the plant species and their growing, despite the passage of time, are still very important in modern agriculture.
Author Zofia Włodarczyk (FoH / DoOP)
Zofia Włodarczyk,,
- Department of Ornamental Plants.
Other language title versionsA picture of agriculture of the middle east from the bronze and the iron age in Polish biblical gardens
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages219-232
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishogród biblijny, ogród edukacyjny, rolnictwo, Myczkowce, Proszowice
Keywords in Englishbiblical garden, educational garden, agriculture, Myczkowce, Proszowice
Abstract in PolishOgród biblijny jest typem ogrodu tematycznego i edukacyjnego, w którym prezentowane są treści biblijne. Jedną z przedstawianych w nich dziedzin jest rolnictwo z terenów „Żyznego Półksiężyca”, stan jego rozwoju i osiągnięcia w okresie, o którym opowiada Biblia. Ten okres przypada na koniec epoki brązu i epokę żelaza charakteryzujący się dużym postępem w rolnictwie dzięki wynalezieniu i używaniu narzędzi z żelaza. W polskich ogrodach biblijnych przez aranżację miniaturowych krajobrazów pokazuje się sposoby gospodarowania i metody uprawy winorośli, a poprzez rekwizyty i ryciny rodzaje narzędzi i prace rolnicze. Umiejscowienie wydarzeń biblijnych w czasie i przestrzeni, wspomagane wizualizacją zrębów życia gospodarczego pomaga w lepszym rozumieniu przesłania treści biblijnych jako całości. Dodatkowym zaskoczeniem jest fakt, że mimo upływu czasu, prezentowane gatunki roślin i sposoby ich uprawy, są nadal bardzo ważne we współczesnej gospodarce człowieka.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/13
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?