Effect of soil contamination with heavy metals on element contents in selected herbs

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

Depending on the object and analysed lavender part the element contents ranged between 0.23-1.23 mg Cr, 83.47-287.50 mg Fe, 9.92-49.73 mg Mn [formula]; from 0.80 to 1.73 g Mg, 0.35-1.96 g Ca, 0.11-0.28 g Na, 4.87-13.50 g K, and 1.31-3.83 g P [formula]. In melissa the element concentration ranged as follows: 0.27-1.30 mg Cr, 46.73-156.67 mg Fe, 11.61-33.77 mg Mn [formula]; 0.25-0.58 g Mg, 0.36-1.82 g Ca, 0.15-0.29 g Na, 5.43-9.27 g K and 2.82-4.98 g P [formula]. A high level of the soil contamination significantly affected the element contents in the indicative parts of the examined plants.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsWpływ zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi na zawartość pierwiastków w wybranych ziołach
Journal seriesChemia i Inżynieria Ekologiczna, ISSN 1231-7098, (KBN 2 pkt)
Issue year2003
Vol10
No3-4
Pages199-204
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlawenda; melisa; plon; zawartość; Cr; Fe; Mn; Mg; Ca; Na; K
Keywords in Englishlavender; melissa; yield; content; Cr; Fe; Mn; Ca; Na; K
Abstract in PolishZioła są bogatym źródłem makro- i mikroelementów oraz wielu substancji biologicznie czynnych. Stąd rośliny zielarskie są przedmiotem szczególnej troski pod względem czystości i jakości surowca w tym zawartości pierwiastków szkodliwych. Dlatego też podjęto badania mające na celu określenie stopnia akumulacji składników mineralnych w melisie (Melissa officinalis L.) i lawendzie (Lavandula officinalis Chaix) w zależności od poziomu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Badania prowadzono w warunkach doświadczenia wazowego. Do doświadczenia użyto glebę o składzie granulometrycznym pyłu zwykłego. Schemat doświadczenia obejmował 2 obiekty (każdy w 3 powtórzeniach): kontrola (bez dodatku metali ciężkich) i I poziom z metalami (Cd 40, Cu 160, Ni 120, Pb 240, Zn 400 [wzór]. Okres wegetacji melisy i lawendy w 2000 r. wynosił 60 dni. Po zbiorze rośliny suszono w warunkach naturalnych, następnie określono wielkość plonu części nadziemnych i korzeni. Zawartość Cr, Fe, Mn oznaczono metodą ICP-ESA, natomiast Mg, Ca, Na i K za pomocą spektrofotometru absorpcji atomowej (ASA), a P kolorymetrycznie. Zawartość pierwiatków w zależności od obiektu i analizowanej części lawendy wahała się od 0,23 do 1,23 mg Cr, od 83,47 do 287,50 mg Fe, od 9,92 do 49,73 mgMn [wzór], od 0,80 do 1,73 g Mg, od 0,35 do 1,96 g Ca, od 0,11 do 0,28 g Na, od 4,87 do 13,50 g K, od 1,31 do 3,83 g P [wzór]. natomiast zawartość pierwiastków w melisie wahała się w zakresie: 0,27-1,30 mg Cr, 46,73-156,67 mg Fe; 11,61-33,77 mg Mn [wzór]; 0,25-0,58 g Mg; 0,36-1,82 g Ca; 0,15-0,29 g Na; 5,43-9,27 f K; 2,82-4,98 g P [wzór]. Wysoki poziom zanieczyszczenia gleby wpłynął istotnie na zawartość pierwiastków w częściach wskaźnikowych badanych roślin.
Languageen angielski
Score (nominal)2
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?