A multidimensional corparative analysis of the level of sustainability of the energy sector of the european union member states

Łukasz Paluch , Mariusz Dacko

Abstract

The paper addresses the problem of energy sustainability of European Union countries in terms of renewable energy sources, energy consumption levels as well as energy dependency and energy intensity of the economy. The aim of the study was to identify and assess the key characteristics of the energy sector of EU members states between 2006 and 2016 using taxonomy, which is one of the basic tools in a multi-dimensional comparative analysis. The analysis revealed that, despite common challenges, different member states showed varied levels of the implementation of EU climate and energy targets. In terms of the approach to the production and consumption of primary energy, EU countries can be divided into two groups. In most Western European countries, energy production is mainly based on renewable sources. However, it only meets a small portion of the domestic economy’s needs. In contrast, Central Eastern European countries are characterized by greater concentration on aspects of self-sufficiency and security of own energy systems. In such countries, the share of renewable sources in overall energy generation is smaller.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / DoEaFE)
Łukasz Paluch,,
- Department of Economics and Food Economy
, Mariusz Dacko (FoAaE / DoEaFE)
Mariusz Dacko,,
- Department of Economics and Food Economy
Other language title versionsWielowymiarowa analiza porównawcza poziomu zrównoważenia sektora energetycznego państw członkowskich Unii Europejskiej
Journal seriesAnnals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, ISSN 2657-781X, e-ISSN 2657-7828, (0 pkt)
Issue year2020
Vol22
No2
Pages164-172
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish Unia Europejska, taksonomia, źródła energii, produkcja, konsumpcja, samowystarczalność energetyczna
Keywords in EnglishEuropean Union, taxonomy, renewable energy sources, production, consumption, energy self-sufficiency
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto problem zrównoważenia sektora energetycznego krajów Wspólnoty Europejskiej w aspekcie odnawialnych źródeł energii, poziomu jej konsumpcji, a także zależności energetycznej oraz energochłonności gospodarki. Celem badania była identyfikacja i ocena kluczowych charakterystyk sektora energetycznego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2006 i 2016, przy wykorzystaniu taksonomii, stanowiącej jedno z podstawowych narzędzi wielowymiarowej analizy porównawczej. Z przeprowadzonej oceny wynika, że pomimo wspólnych wyzwań, poszczególne kraje członkowskie charakteryzuje zróżnicowany poziom realizacji celów klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej. W kwestii podejścia do produkcji i konsumpcji energii pierwotnej państwa Wspólnoty można podzielić na dwie grupy. W większości krajów Europy Zachodniej produkcja energii rozwijana jest głównie na bazie źródeł odnawialnych. W niewielkim stopniu pokrywa ona jednak potrzeby własnej gospodarki. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzuje natomiast większa koncentracja na aspektach samowystarczalności i bezpieczeństwa własnego systemu energetycznego. W krajach tych mniejszą rolę pełni udział źródeł odnawialnych w pozyskiwaniu energii ogółem.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.1386
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=204040
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
A multidimensional corparative analysis of the level of sustainability of the energy sector of the european union member states of 17-07-2020
540,98 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePublication funded by a subsidy from the Ministry of Science and Higher Education of Poland for the University of Agriculture in Cracow for 2020.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?