Metodyka utworzenia interaktywnej mapy fragmentu szlaków górskich Beskidu Śląskiego

Gabriela Bąk , Barbara Chromik , Monika Mika , Tomasz Salata

Abstract

Tourist maps play very important role in mountaineering. They enable the tourist to orientate in surrounding space, giving the information not only concerning location, but also existing tourist infrastructure. Until recently tourist maps existed only in paper form, however nowadays with the use of digital cartography interactive tourist maps become more and more popular. The paper presents the methodology of creation of an interactive map for the part of Silesian Beskid. The map contains information about mountain lodges, peaks, mountain trails, and additional attractions. An additional element of the map is the Digital Terrain Model and animation enabling virtual flight over selected part of the trail. The map has been created on the basis of ground survey, background maps downloaded from Geoportal, instructions and technical directives in force, and also literature connected with GPS and land surveying. The first part of the paper has a theoretical character. It describes the methodology of performed survey, and characteristic of used instruments, software and maps. The second part describes the stages of the project creation using Quantum GIS software, starting from creation of interactive map, ending on animation, and also the principle of operation of the map. Interactive map of mountain trails of Silesian Beskid has been created in order to enable a tourist detailed planning of the route of the excursion in Silesian Beskid, and to get acquainted with the topography of the region. Whereas a person unable to make a real trip in Silesian Beskid, could make a virtual excursion.
Author Gabriela Bąk (UAK)
Gabriela Bąk,,
- University of Agriculture in Krakow
, Barbara Chromik (UAK)
Barbara Chromik,,
- University of Agriculture in Krakow
, Monika Mika (FoEEaLS / DoG)
Monika Mika,,
- Department of Geodesy
, Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsMethodology of interactive map creation for the part of mountain trails in Silesian Beskid
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
No2
Pages87-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmapa interaktywna, szlaki górskie, wycieczki piesze, turystyka górska
Keywords in Englishinteractive map, mountain trails, hikes, mountaineering
Abstract in PolishMapy turystyczne odgrywają bardzo ważną rolę w uprawianiu turystki górskiej. Na ich podstawie turysta orientuje się w otaczającej go przestrzeni, uzyskuje informacje nie tylko na temat swojego położenia, ale również o infrastrukturze turystycznej. Do niedawna mapy turystyczne występowały wyłącznie w formach papierowych, jednakże w dobie kartografii cyfrowej coraz bardziej popularne stały się interaktywne mapy turystyczne. Publikacja przedstawia metodykę utworzenia interaktywnej mapy fragmentu Beskidu Śląskiego. Mapa ta zawiera informacje o schroniskach, szczytach, szlakach górskich a także dodatkowych atrakcjach. Dodatkowym elementem mapy jest Numeryczny Model Terenu oraz animacja pozwalająca na wirtualny przelot nad pomierzonym fragmentem szlaku. Mapa została opracowana na podstawie pomiarów terenowych, podkładów mapowych pobranych z Geoportalu, obowiązujących instrukcji i wytycznych technicznych, a także literatury związanej z tematyką z zakresu GIS i geodezji. Pierwsza części publikacji ma charakter teoretyczny, opisana zostanie w niej metodyka wykonywanych prac pomiarowych oraz charakterystyka wykorzystanego sprzętu, programów i podkładów mapowych. W drugiej części publikacji zostaną opisane etapy tworzenia projektu w programie Quantum GIS, poczynając od stworzenie interaktywnej mapy, kończąc na animacji a także zasada działania interaktywnej mapy. Interaktywna mapa szlaków górskich Beskidu Śląskiego została wykonana, w taki sposób, aby turysta wybierający się w podróż w Beskid Śląski mógł szczegółowo zaplanować trasę wycieczki górskiej oraz zapoznać się z topografią regionu. Natomiast osoba nie mająca możliwości realizacji podróży w Beskid Śląski, mogłaby odbyć wycieczkę wirtualną.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16969.htm?plik=1379
Internal identifierWIŚIG/2013/21
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?