Zastosowanie termowizji do badań rozkładu temperatury w tunelach foliowych wyposażonych w akumulatory ciepła

Robert Sabat , Paweł Konopacki , Ryszard Hołowicki , Sławomir Kurpaska , Hubert Latała

Abstract

The objective of this study was to evaluate the possibility of applying thermovision as a method for measuring the temperature of crops unde r cover. The thermal imaging methods allowed demonstration of temperature differe nces between the investigated crop objects. They also enabled quick determination of the temperature gradient in plastic tunnels without a need for installation of a large number of standard temperature sensors. Moreover, the thermographic method allowed the observation of the phenomenon of convectional heat transfer from the bed of the stone accumulator into the tunnel. The results suggest that thermography is a very us eful technique for recording ther- mal conditions of crops under cover.
Author Robert Sabat
Robert Sabat,,
-
, Paweł Konopacki
Paweł Konopacki,,
-
, Ryszard Hołowicki
Ryszard Hołowicki,,
-
, Sławomir Kurpaska (FoPaPE / IoAEaI)
Sławomir Kurpaska,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Hubert Latała (FoPaPE / IoAEaI)
Hubert Latała,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsThe use of thermovision in the study of thermal distribution within the plastic tunnels equipped with heat accumulators
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
No3(145)
Pages345-354
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtermowizja, termografia, kamera termowizyjna, tunel foliowy, uprawy pod osłonami, akumulator ciepła
Keywords in Englishhermovision, thermogr aphy, nfrared camera, plastic tunnel, crops under cover, heat accumulator
Abstract in PolishCelem prowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania termowizji jako metody pomiaru temperatury w uprawach pod osłonami. Użyte metody zobrazowań termalnych umożliwiły wykazanie różnic temperatur między badanymi obiektami uprawowymi. Pozwoliły także na szybkie ustalenie gradientu temperatur w tunelach foliowych bez konieczności instalacji dużej liczby czujników temperatury. Dzięki metodom termograficznym było możliwe zaobserwowanie zjawiska konwekcyjnego przenikania ciepła ze złoża kamiennego akumulatora do wnętrza tunelu. Uzyskane wyniki sugerują dużą przydatność technik termograficznych do rejestrowania warunków termicznych, panujących w uprawach pod osłonami.
URL http://ir.ptir.org/index.php?mood=article&article_id=3426&language=pl
Internal identifierWiPiE/P/21/2013
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Finansowanie Publikacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków Europejskiego Funduszu Roz- woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?