Zastosowanie termowizji do badań rozkładu temperatury w tunelach foliowych wyposażonych w akumulatory ciepła

Robert Sabat , Paweł Konopacki , Ryszard Hołowicki , Sławomir Kurpaska , Hubert Latała

Abstract

The objective of this study was to evaluate the possibility of applying thermovision as a method for measuring the temperature of crops unde r cover. The thermal imaging methods allowed demonstration of temperature differe nces between the investigated crop objects. They also enabled quick determination of the temperature gradient in plastic tunnels without a need for installation of a large number of standard temperature sensors. Moreover, the thermographic method allowed the observation of the phenomenon of convectional heat transfer from the bed of the stone accumulator into the tunnel. The results suggest that thermography is a very us eful technique for recording ther- mal conditions of crops under cover.
Autor Robert Sabat
Robert Sabat
-
, Paweł Konopacki
Paweł Konopacki
-
, Ryszard Hołowicki
Ryszard Hołowicki
-
, Sławomir Kurpaska (IPiE / IPiE-IIRiI)
Sławomir Kurpaska
- Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
, Hubert Latała (IPiE / IPiE-IIRiI)
Hubert Latała
- Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Inne wersje tytułuThe use of thermovision in the study of thermal distribution within the plastic tunnels equipped with heat accumulators
Tytuł czasopisma/seriiInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Rok wydania2013
Nr3(145)
Paginacja345-354
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimtermowizja, termografia, kamera termowizyjna, tunel foliowy, uprawy pod osłonami, akumulator ciepła
Słowa kluczowe w języku angielskimhermovision, thermogr aphy, nfrared camera, plastic tunnel, crops under cover, heat accumulator
Streszczenie w języku polskimCelem prowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania termowizji jako metody pomiaru temperatury w uprawach pod osłonami. Użyte metody zobrazowań termalnych umożliwiły wykazanie różnic temperatur między badanymi obiektami uprawowymi. Pozwoliły także na szybkie ustalenie gradientu temperatur w tunelach foliowych bez konieczności instalacji dużej liczby czujników temperatury. Dzięki metodom termograficznym było możliwe zaobserwowanie zjawiska konwekcyjnego przenikania ciepła ze złoża kamiennego akumulatora do wnętrza tunelu. Uzyskane wyniki sugerują dużą przydatność technik termograficznych do rejestrowania warunków termicznych, panujących w uprawach pod osłonami.
URL http://ir.ptir.org/index.php?mood=article&article_id=3426&language=pl
Identyfikator wewnętrznyWiPiE/P/21/2013
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Finansowanie Publikacja wspó ł finansowana przez Uni ę Europejsk ą ze ś rodków Europejskiego Funduszu Roz- woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?