Testowanie przydatności wybranego odbiornika satelitarnego typu mobile mapper dla budowy bazy danych GIS w zakresie obiektów małej architektury

Zbigniew Siejka

Abstract

The execution of tasks in the range of rural landscape protection and shaping, space management and planning requires relevant geographic information. At present, this information is collected in all kinds of databases and the key questions concern their topicality and usefulness. DGPS (Differential GPS) and RTK (Real Time Kinematic) satellite positioning techniques are used for geodetic works and for collecting geo-spatial data for GIS systems. This paper presents the evaluation of the usefulness of the selected Mobile Mapper Topcon GMS-2 satellite receiver for the construction of databases for street furniture objects (shrines, roadside crosses, monuments, commemorative plaques, etc.). Research measurements were conducted in the right of way of national road no. 79 in the Kraków – Sandomierz section. It has been demonstrated in the paper that the applied DGPS technique allows for field location of objects in real time with the accuracy up to 1m. The result is the creation of the database of geographic data of the measured objects in Quantum GIS programme. The presented methodology has confirmed high usefulness of the proposed solution with the relatively low costs of measurement equipment.
Author Zbigniew Siejka (FoEEaLS / DoG)
Zbigniew Siejka,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsTesting the usefulness of the selected mobile mapper satellite receiver for the construction of gis database in the range of street furniture objects
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No2
Pages127-142
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishGPS, DGPS, WMS
Keywords in EnglishGPS, DGPS, WMS
Abstract in PolishRealizacja zadań z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazów wiejskich, zarządzania przestrzenią i planowania, wymaga posiadania odpowiednich danych geoinformacyjnych. Dane te gromadzone są obecnie w różnego rodzaju bazach, a kluczowym pytaniem jest ich aktualność i przydatność. Do prac geodezyjnych oraz do zbierania danych geoprzestrzennych dla systemów GIS najczęściej wykorzystywane są techniki satelitarnego pozycjonowania DGPS (Differential GPS) oraz RTK (Real Time Kinematic). W pracy przedstawiona została ocena przydatności wybranego odbiornika satelitarnego typu Mobile Mapper, Topcon GMS-2, do budowy bazy w zakresie obiektów małej architektury (kapliczki, krzyże przydrożne, pomniki, tablice pamiątkowe, itp.). Pomiary badawcze przeprowadzono w pasie drogi krajowej DK79 na odcinku Kraków – Sandomierz. W pracy wykazano, że zastosowana technika DGPS pozwala na lokalizację terenową obiektów w czasie rzeczywistym z dokładnością do 1m. Efektem pracy jest powstanie bazy danych geograficznych pomierzonych obiektów w programie Quantum GIS (QGIS). Przedstawiona metodyka potwierdziła wysoką przydatność zaproponowanego rozwiązania przy stosunkowo niskich kosztach zestawu pomiarowego.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17071.htm?plik=1421
Internal identifierWIŚIG/2013/146
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?