Klimatyczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w okresie zimowym na obszarze Polski nizinnej

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

Abstract

The purpose of this article is to characterize thermal and snow conditions in terms of agro-tourism during the winter season in lowland areas of Poland. The author used the mean monthly temperature data and the number of days with a snow cover ≥ 1 cm from 53 first order meteorological stations in Poland. The period employed in this study covers 31 winter seasons and includes the years from 1970 until 2000. The following meteorological indices were used: mean winter air temperature (Dec.-Feb.), winter severity index (according to Paczos), mean monthly temperature of the coldest month, the number of months with temperature above freezing during the winter season, the total number of months with temperature above freezing, and the number of days with a snow cover ≥ 1 cm. This study confirmed clear mitigation of winter seasons – the mean temperature during this period increased and varied from 1.0°C in western Poland and the central Odra river valley to –2.0°C in the north and northeast parts of the country. When we compare this data with winters during the period 1950–1975 we can note that the values were lower, and ranged from 0.5°C and ––3.5°C, respectively. When we consider separate 15-year periods (1970/71–1984/85 and 1985/86–1999/2000) we can clearly see that the total number of months with below freezing temperatures decreased from 33 to 23. In the period 1985–2000 there were four winter seasons when above freezing temperatures were registered during each month. This study confirms a statistically significant association between the mean winter air temperature and the degree of winter snowiness, which is expressed in the number of days with a snow cover ≥ 1 cm. This can be subsequently determined by the following formula: y = –11.71x + 35.036 (R = 0.8284). This particular association indicates that with a progressing climate change (increase in temperature) the number of days with a snow cover will decrease, which will obviously have a negative effect on snow conditions and, subsequently, winter sports. It also should be pointed out that the lack of snow cover will surely deteriorate the esthetic qualities of the landscape.
Author Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (FoEEaLS / DoECaAP)
Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsClimatic conditions for the development of agrotourism during winter months in the lowland areas of Poland
Journal seriesAnnales UMCS sec. E, Agricultura, ISSN 0365-1118, e-ISSN 2083-7410, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol68
No3
Pages29-41
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishtemperatura powietrza, pokrywa śnieżna, agroturystyka, Polska nizinna
Keywords in Englishair temperature, snow cover, agro-tourism, lowland Poland
Abstract in PolishCelem opracowania jest charakterystyka warunków termicznych i śnieżnych w okresie zimowym sprzyjających uprawianiu turystyki na obszarze Polski nizinnej. Wykorzystano średnie miesięczne wartości temperatury powietrza i liczby dni z pokrywą śnieżną o grubości ≥ 1 cm z 53 stacji meteorologicznych Polski z okresu 1970/1971–1999/2000. Obliczono średnią temperaturę okresu zimowego XII–III, stopień ostrości zimy wg Paczosa, ilość miesięcy z ujemną temperaturą powietrza w okresie zimowym, liczebność zim z dodatnią temperaturą powietrza we wszystkich miesiącach, ilość dni z pokrywą śnieżną ≥ 1 cm. Wykazano wyraźne złagodzenie zimy – jej średnia temperatura wzrosła i zmieniała się od 1,0°C na zachodzie Polski i w dolinie środkowej Odry do –2,0°C na jej północnowschodnim krańcu w porównaniu z okresem 1950/51–1974/75, kiedy odpowiednie wartości wynosiły 0,5°C i –3,5°C. W 15-leciach 1970/71–1984/85 i 1985/86–1999/2000 liczba miesięcy o ujemnej temperaturze powietrza zmniejszyła się z 33 do 23. W 15-leciu 1985/86–1999/2000 pojawiły się cztery zimy o dodatniej temperaturze wszystkich miesięcy zimowych. Stwierdzono statystycznie istotny związek pomiędzy wartością średniej temperatury zimy a stopniem śnieżności zimy wyrażonym przez liczbę dni z pokrywą śnieżną ≥ 1cm określony równaniem: y = –11,71x + 35,036 (R = 0,8284). Zależność ta wskazuje, że wraz z postępującym ociepleniem klimatu będzie zmniejszała się liczba dni z pokrywą śnieżną, co wpłynie na pogorszenie się warunków do uprawiania różnych sportów zimowych związanych z obecnością pokrywy śnieżnej i negatywnie wpłynie na walory estetyczne krajobrazu.
URL http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2013/3/04Ziernicka-Wojtaszek.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/240
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?