Kształtowanie się właściwości fizycznych i chemicznych osadów Zbiornika Rożnowskiego z możliwością zastosowania ich do rekultywacji

Tomasz Komornicki , Janusz Miczyński , Krystyna Oleksynowa

Abstract

The work presents results of a research done on the usefulness of exploiting sediments accumulated in the Rożnów reservoir. Physical and chemical properties have been determined for samples taken from three pits and boreholes. The aim of the research was to investigate the possibility of using the sediments for plants growth, to measure the probable weight of one cubic metre of the material for transport, and also to determine the toxic elements content in the sediments.
Author Tomasz Komornicki (UAK)
Tomasz Komornicki,,
- University of Agriculture in Krakow
, Janusz Miczyński (FoEEaLS / DoECaAP)
Janusz Miczyński,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Krystyna Oleksynowa (UAK)
Krystyna Oleksynowa,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsThe development of physical and chemical properties of the Rożnów reservoir sediments and the possibility of using them for reclamation
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (0 pkt)
Issue year2011
Vol10
No4
Pages31-50
Publication size in sheets0.95
Article number3
Keywords in Polishosady, Zbiornik Rożnowski, właściwości fizyczne, właściwości chemiczne, rekultywacja
Keywords in Englishsediments, the Rożnów reservoir, physical properties, chemical properties, reclamation
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących celowości eksploatacji osadów zgromadzonych w Zbiorniku Rożnowskim. Z trzech wykopów i wierceń pobrano próbki osadów, oznaczając następnie ich właściwości fizyczne i chemiczne. Celem owych badań było określenie przydatności osadów do wzrostu roślin oraz przypuszczalnego ciężaru metra sześciennego materiału do transportu, a także zawartości pierwiastków szkodliwych w osadach.
Languagepl polski
File
Kształtowanie się właściwości fizycznych i chemicznych osadów zbiornika Rożnowskiego z możliwością zastosowania ich do rekultywacji 402,11 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?