Fitotoksyczny wpływ platyny na pieprzycę siewną

Marcin Czora , Tomasz Czech

Abstract

Evaluation of biotoxicity was based mostly on analysis of physic-chemical parameters. However, using of physic-chemical methods for assessment of environmental impact has limitations, e.g. they do not reflect possible transformations of hazardous substances and their bioavailability affected by various factors. Phytotoxicity is the capacity of a compound to cause temporary or long lasting damage to plants. Phytotoxicity is defined as a delay of seed germination, inhibition of plant growth or any adverse effect on plants caused by specific substances (phytotoxins). The symptoms may affect the whole plant or any part of the plant. The phytotoxicity test was based on measurement of inhibition of root growth after first three days of germination period. Number of Petri dishes contained 25 seeds of garden cress(Lepidium sativum) in which they were germinated on the filtration paper. The concentration of platinum (PtCl4) was a different in each Petri dish.
Author Marcin Czora (FoAE / DoAaECh)
Marcin Czora,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Tomasz Czech (FoAE / DoAaECh)
Tomasz Czech,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsExamination of platinum phytotoxicity to lepidum sativum
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol18
No3
Pages191-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplatyna, fitotoksyczność, pieprzyca siewna
Keywords in Englishplatinum, phytotoxicity, garden cress Lepidium sativum
Abstract in PolishOcena oddziaływania toksycznego substancji na organizmy żywe opiera się głównie na analizie fizyko-chemicznej. Jednak metody fizyko-chemiczne mają swoje ograniczenia, np. nie odzwierciedlają ewentualnych przemian substancji oraz ich wzajemnych oddziaływań. Fitotoksyczność to zdolność związku do czasowego lub długotrwałego uszkodzenia roślin. Pod pojęciem tym rozumiemy opóźnienie kiełkowania roślin, hamowanie wzrostu roślin lub inne negatywne skutki spowodowane związkiem chemicznym(fitotoksyną). Objawy fitotoksyczności mogą ujawnić się na całej roślinie lub jej części: korzeniu, pędach, liściach, kwiatach lub owocach. Test fitotoksyczności polega na pomiarze hamowania wzrostu korzeni po pierwszych trzech dobach kiełkowania. W szalkach Petriego umieszczono po 25 nasion pieprzycy siewnej (Lepidium sativum). Do podlewania nasion użyto roztworów chlorku platyny (PtCl4) o różnych stężeniach.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWRE/2013/69
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?