Inicjatywy CSR w Internecie jako skuteczne narzędzie budowania wizerunku firmy

Witold Trela

Abstract

Corporate Social Responsibility brings together social and environmental issues to the conduct of activities and bulding positive relationships with stakeholders. Bulding a company's image as a responsible, conscious, taking care of the common good becomes the capital for the future. The positive image and opinion on the market provide the company with a stable operational environment, as well as reduce the risk of economic accountability. The development of the Internet brings new effective communication tools for companies.
Author Witold Trela (FoAaE / DoMaMiA)
Witold Trela,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
Other language title versionsCSR Intiatives on the Internet as an Effective Tool for Corporate Identity
Pages296-302
Publication size in sheets14.8
Book Zieliński Zbigniew (eds.): Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2013, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, ISBN 9788389274809
Keywords in PolishCSR, Internet, wizerunek firmy
Keywords in EnglishCSR, Internet, corporate identity
Abstract in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu łączy ze sobą sprawy społeczne oraz środowiskowe z prowadzeniem działalności i budowaniem pozytywnych relacji z zainteresowaniem. Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego, świadomego, jak również dbającego o dobra wspólne staje się kapitałem na przyszłość. Pozytywny wizerunek i opinia na rynku zapewniają przedsiębiorstwu stabilność działania, jak również ograniczają ryzyko działalności gospodarczej. Dzięki rozwojowi Internetu przedsiębiorstwa zyskały nowe narzędzie skutecznej komunikacji z interesariuszami.
Internal identifierWRE/2013/309
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?