Development and yield of morphologically different groups of winter oilseed rape canopy I. Productivity and morphology of plants

Tadeusz Zając , Bogdan Kulig , Andrzej Oleksy , Agnieszka Synowiec , Norbert Styrc , Kazimierz Pyziak

Abstract

The research aim was to evaluate the productivity of two winter oilseed rape cultivars, Adam and Poznaniak, in three localities in the south of Poland: Głubczyce, Pawłowice and Prusy. The scope of comparisons was broaden through a detailed biometrical analysis of plants and the spectral properties (GAI, LAI and SPAD) of canopy, which determine oilseed rape productivity. At the optimal plant density of two hybrid cultivars of winter oilseed rape: Adam and Poznaniak, three groups of plants differing morphologically and productively were identified. Strongly branching winter oilseed rape of large biomass determined the final density only in 27.2%, but it had the biggest share in seed yield per area unit, reaching 52.5%. The share of small plants of oilseed rape in the canopy reached 37.6%, but they played a minor role in the creation of seed yield. High dynamics of development ratio of winter oilseed rape plants and canopy led to the increased height of plants which, however, was accompanied by a lower number of branches and siliques and a diminished diameter of main shoot and lateral branches.
Author Tadeusz Zając (FoAE / IoPP)
Tadeusz Zając,,
- Institute of Plant Production
, Bogdan Kulig (UAK)
Bogdan Kulig,,
- University of Agriculture in Krakow
, Andrzej Oleksy (UAK)
Andrzej Oleksy,,
- University of Agriculture in Krakow
, Agnieszka Synowiec (FoAE / DoAaAE)
Agnieszka Synowiec,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
, Norbert Styrc
Norbert Styrc,,
-
, Kazimierz Pyziak
Kazimierz Pyziak,,
-
Other language title versionsRozwój i plonowanie zróżnicowanego morfologicznie łanu rzepaku ozimego I. produkcyjność i cechy morfologiczne roślin
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum – Agricultura, ISSN 1644-0625, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages45-56
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishBrassica napus, GAI, łuszczyny, NDVI, odmiana mieszańcowa, SPAD
Keywords in EnglishBrassica napus, GAI, hybrid, NDVI, siliques, SPAD
Abstract in PolishCelem badań, przeprowadzonych w trzech miejscowościach Polski południowej: Głubczycach, Pawłowicach i Prusach, była ocena produkcyjności dwóch odmian mieszańcowych rzepaku ozimego: Poznaniak i Adam. Zasięg porównań poszerzono o szczegółową analizę cech biometrycznych roślin i właściwości spektralnych (GAI, LAI i SPAD) łanu rzepaku ozimego, determinujących produkcyjność. W warunkach optymalnej obsady roślin mieszańcowych odmian: Adam i Poznaniak w łanie rzepaku ozimego wydzieliły się trzy grupy roślin o zróżnicowanych cechach morfologicznych i produkcyjności. Silnie rozgałęzione rośliny rzepaku ozimego, o dużej biomasie, chociaż decydowały tylko w 27,2% o końcowym zagęszczeniu, to miały największy wkład w plon nasion z jednostki powierzchni, ponieważ partycypowały w niego w 52,5%. Przeciwstawna sytuacja znamionowała grupę roślin rzepaku, określaną jako małe, które chociaż miały znaczny udział – 37,6% w zagęszczeniu łanu, to jednak w plonie nasion odgrywały niewielką rolę. W rejonie Głubczyc rośliny rzepaku dynamicznie rozwijały się, skutkiem czego były bardzo wysokie wartości zielonej powierzchni asymilacyjnej. Duża dynamika rozwojowa roślin i łanu odmian rzepaku ozimego w tej miejscowości wpływała na zwiększoną wysokość roślin, której towarzyszyła jednak mniejsza liczba rozgałęzień i łuszczyn oraz zmniejszona średnica pędów – głównego i bocznych.
URL http://agricultura.acta.utp.edu.pl/uploads/pliki/12(1)2013_5.pdf
Internal identifierWRE/2013/205
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-02-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?