Identification of c.*1232G>A polymorphism in the MSTN gene in meat sheep breeds in Poland

Urszula Kaczor , Maria Płotkowska , Elżbieta Martyniuk

Abstract

The aim of the study was to identify a potential occurrance of c.*1232G>A polymorphism in the 30–UTR region of the myostatin gene (MSTN) in sheep of meat breeds: Pomeranian sheep, Suffolk and Berrichon du Cher. The populations of Suffolk and Berrichon du Cher breeds turned out to be monomorphic, whereas in the native Pomeranian sheep, the occurrence of polymorphism in the region of the MSTN gene was demonstrated. The Pomeranian sheep were characterized by a higher frequency of the mutated A allele (0.41), the frequency of genotypes AA and GA was 0.18 and 0.46 respectively. The effect of polymorphism c.*1232G>A on the body weight of ewes on the day of license has not been observed.
Author Urszula Kaczor (FoAS / DoAB)
Urszula Kaczor,,
- Department of Animal Biotechnology
, Maria Płotkowska (FoAS / DoAB)
Maria Płotkowska,,
- Department of Animal Biotechnology
, Elżbieta Martyniuk
Elżbieta Martyniuk,,
-
Other language title versionsIdentyfikacja polimorfizmu c*1232G>A w genie MSTN u owiec ras mięsnych w Polsce
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Zootechnica, ISSN 1644-0714, e-ISSN 2300-6145, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages19-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMSTN, gen, polimorfizm, masa ciała, owce
Keywords in EnglishMSTN gene, polymorphism, body weight, sheep
Abstract in PolishCelem badania była identyfikacja mutacji c.*1232G>A w regionie 30–UTR genu miostatyny (MSTN) u owiec ras mi˛esnych: pomorskiej, suffolk i berrichon du cher. Badane populacje ras suffolk i berrichon du cher okazały si˛e monomorficzne. W rasie pomorskiej wykazano wyst˛epowanie polimorfizmu w regionie badanego genu. Owce pomorskie charakteryzowały sie˛ wysoka˛ cze˛stotliwos´cia˛ zmutowanego allelu A [0,41], frekwencja wyste˛powania genotypów GA i AA wynosiła odpowiednio 0.46 and 0.18, co mo˙ze ułatwi´c rozprzestrzenianie si˛e mutacji w krótkim czasie w populacji. Wpływ polimorfizmu c.*1232G>A na mas˛e ciała owiec w dniu uzyskania licencji nie został wykazany.
DOIDOI:10.21005/asp.2019.18.2.03
URL https://asp.zut.edu.pl/pdf/asp-2019-18-2-03.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Identification of c.*1232g>a polymorphism in the MSTN gene in meat sheep breeds in Poland of 25-11-2019
223,37 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis study was supported by the University of Agriculture in Krakow, project no. DS/3242.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?