The Quality of Space of the Place of Residence in the View of the Problems of the Modern City

Barbara Olczak

Abstract

Zjawiska zachodzące we współczesnych miastach, których dynamikę napędza globalizacja, przynoszą wiele negatywnych konsekwencji w odniesieniu do jakości przestrzeni życia człowieka. Obniżanie jakości przestrzeni miejskiej jest szczególnie widoczne w funkcji mieszkaniowej i powoduje obniżanie jakości życia mieszkańców. W pracy podjęto próbę wyznaczenia komponentów jakości przestrzeni miejskiej w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego i jakości życia mieszkańców, które mają największe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjnego krajobrazu miejsca zamieszkania. Zagadnienia te przedstawiono na tle problematyki współczesnych miast, zjawisk, które w nich zachodzą, oraz ich konsekwencji w jakości zagospodarowania przestrzeni.
Author Barbara Olczak (FoBaH / DoDaLA)
Barbara Olczak,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsJakość przestrzeni miejsca zamieszkania na tle problematyki współczesnego miasta
Journal seriesKwartalnik Architektura Krajobrazu, ISSN 1641-5159, (0 pkt)
Issue year2019
Vol62
No1
Pages22-33
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish jakość życia, jakość przestrzeni, środowisko mieszkaniowe, krajobraz miejsca zamieszkania, współczesne miasto
Keywords in English quality of life, quality of space, housing environment, landscape of the place of residence, contemporary city
DOIDOI:10.30825/5.ak.167.2019.62.1
URL http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/Strony_22-33.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?