The impact of biodegradable nonwoven fabric covers on the yield and quality of overwintering onions

Piotr Siwek , Andrzej Libik , Izabela Zawiska

Abstract

Field cultivation of vegetables in Poland is strictly related to weather conditions. Low temperatures occurring from November to March limit vegetable cultivation in the field. However protecting plants with row covers can prevent losses from untimely frosts and freezes and provide a means to modify the environment around the plant, favorably resulting in more rapid growth, earlier maturity, and possibly increased yields. Experiments were carried out in 2008-2010 at the experimental field of the Agricultural University of Kraków (N 50°4′, W 19°50′) in order to determine the impact of flat covers made from biodegradable nonwovens produced by the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres and CENARO in Łódz´. Seeds of frost-resistant 'Glacier' cultivar of onion were sown in the end of August, and after a significant drop in temperature occurred in the second half of November plants was covered with biodegradable nonwovens such as: Bionolle 59 g m-2 and 100 g m-2 and IBWCH 50 g m-2 and 75 g m-2, as well as standard nonwoven polypropylene PP 50 g m-2. A plot that remained uncovered throughout the winter served as the control. The covers were kept until spring and were removed one (2009) and two months (2010) before harvest. During harvest, measurements of plant height and marketable yield were taken. In the laboratory harvested onions were estimated for ascorbic acid, dry matter, soluble sugar and nitrates content. The investigations showed that covering onion with biodegradable nonwoven material had a positive impact on yield in the first year of the experiment. There were no significant differences in the yield quantity in the second year. Contents of the analysed organic compounds showed no regular patterns in both years of the experiment. In 2009, the vitamin C, dry matter and nitrate contents were higher than in 2010. In the second year of the study, the control onions had the most soluble sugars.
Author Piotr Siwek (FoH / DoVaMPla)
Piotr Siwek,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Andrzej Libik (FoH / DoVaMPla)
Andrzej Libik,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
, Izabela Zawiska (FoH / DoVaMPla)
Izabela Zawiska,,
- Department of Vegetable and Medicinal Plants
Other language title versionsWpływ osłon z włókniny biodegradowalnej na plon i jakość cebuli zimującej
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture, ISSN 1644-0692, (A 20 pkt)
Issue year2013
Vol6
No12
Pages3-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuprawa ozima, cebula, płaskie osłony
Keywords in Englishfield cultivation, onion, flat covering
ASJC Classification1108 Horticulture; 1110 Plant Science
Abstract in PolishPolowa uprawa warzyw jest w Polsce uzależniona od warunków atmosferycznych. Niskie temperatury panujące od listopada do marca ograniczają uprawę roślin w polu w tym okresie, jednak wprowadzenie zabiegu osłaniania bezpośredniego umożliwia uprawę niektórych, odpornych na niskie temperatury odmian warzyw. Dzięki temu zabiegowi rośliny zimują w polu i na wiosnę kolejnego roku szybko wznawiają wegetację. Ponadto prawidłowo użyte płaskie osłony powodują przyspieszenie we wzroście wielu gatunków roślin oraz zwiększają plony. Doświadczenia wykonano w latach 2008–2010 na polu doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wykorzystując do okrywania bezpośredniego na zimę włókniny biodegradowalne typu melt-blown wykonane przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych i CENARO w Łodzi. Cebulę mrozoodpornej odmiany ‘Glacier’ wysiano w drugiej dekadzie sierpnia, a w drugiej połowie listopada całe rośliny przykryto włókninami biodegradowalnymi Bionolle 59 g m-2 i 100 g m-2 oraz IBWCH 50 g m-2 i 75 g m-2 , a także standardową włókniną polipropylenową o masie powierzchniowej 50 g m-2. Jako kontrolę przyjęto poletka nieosłonięte przez zimę. Osłony utrzymywano do wiosny i zdjęto 40 (2009) oraz 60 (2010) dni przed zbiorem. Podczas zbioru wykonano pomiary fitometryczne roślin cebuli oraz oznaczano wielkości plonu handlowego. W ocenie jakości plonu uwzględniono zawartość kwasu askorbinowego, suchej masy, cukrów rozpuszczalnych i jonów azotanowych. Stwierdzono, że osłanianie cebuli włókninami biodegradowalnymi w pierwszym roku doświadczenia wpłynęło korzystnie na plonowanie. W drugim roku nie wykazano istotnych różnic w wielkości plonu. Zawartości analizowanych składników organicznych nie wykazały regularnych prawidłowości w obydwu latach doświadczeń. W 2009 r. poziom witaminy C, suchej masy i azotanów był większy niż w roku 2010. W drugim roku doświadczeń najwięcej cukrów rozpuszczalnych było w cebulach pochodzących z obiektu kontrolnego.
URL http://wydawnictwo.up.lublin.pl/acta/hortorum_cultus/2013/streszczenia2013_6/01%20Siwek%20Libik%20Zawiska%20Hort%2012_6_%202013.pdf
Internal identifierWBIO/2013/71
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.618; WoS Impact Factor: 2013 = 0.522 (2) - 2013=0.462 (5)
Citation count*1 (2016-05-19)
Additional fields
OświadczenieZawiska Izabela, Andrzej Libik.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?