Influence of several biotechnical products on growth limitation of fungi isolated from infested fruits of blueberry (Vaccinium corymbosum L.) in vitro conditions

Jan Kućmierz , Jacek Nawrocki , Anna Sojka

Abstract

The influence of three biotechnical products Biochikol 20 PC (chitosan) at a dose 2; 4 and 6%, Bioczos BR (homogenate of garlic) – 1; 2 and 3%, Biosept 33 SL (extract from grapefruit) – 0.2; 0.4 and 0.6% and the reference fungicide Amistar 250 SC (azoxystrobin) – 0.05; 0.1 and 0.2% on mycelium growth of three species of fungi: Alternaria alternata, Botrytis cinerea and Cladosporium cladosporioides that are the most frequently isolated microorganisms from infested fruits of blueberry was examined in laboratory conditions. The study was conducted using a poisoned substrates method and Abbot’s formula to evaluate activity of tested products. The research showed that the activity of examined compounds varies and depends on applied products, their concentrations and species of examined fungi. Biosept 33 SL demonstrated the best efficacy, higher than Amistar 250 SC, in inhibiting growth of fungal hyphae. Bioczos BR showed much lower efficiency, whereas Biochikol 020 PC did not show any activity in reducing mycelial growth. However, numerous reports reveal high efficacy of Bioczos BR in plant protection confirming that chitosan acts as an inducer of systemic resistance to some pathogens.
Author Jan Kućmierz (FoH / DoPProt)
Jan Kućmierz,,
- Department of Plant Protection
, Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
, Anna Sojka
Anna Sojka,,
-
Other language title versionsWpływ kilku preparatów biotechnicznych na ograniczenie wzrostu w warunkach in vitro grzybów izolowanych z chorych owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbiferum L.)
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol53
No2
Pages347-350
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishśrodki biotechniczne, borówka wysoka, patogeny owoców
Keywords in Englishbiotechnical preparations, blueberry, fruit pathogens
Abstract in PolishW warunkach laboratoryjnych przebadano wpływ trzech preparatów biotechnicznych: Biochikol 20 PC (chitozan) w stężeniu 2; 4 i 6%, Bioczos BR (homogenizat z czosnku) – 1; 2 i 3%, Biosept 33 SL (ekstrakt z grejpfruta) – 0,2; 0,4 i 0,6% oraz fungicyd porównawczy Amistar 250 SC (azoksystrobina) – 0,05; 0,1 i 0,2%; na wzrost plechy trzech gatunków grzybów: Alternaria alternata, Botrytis cinerea i Cladosporium cladosporioides – mikroorganizmy najczęściej izolowane z chorych owoców borówki. Badania przeprowadzono metodą zatrutych podłoży, zaś w ocenie aktywności badanych preparatów wykorzystano wzór Abbota. Z przeprowadzonych badań wynika, że aktywność badanych preparatów jest zróżnicowana i uzależniona od zastosowanych preparatów, ich stężeń oraz testowanych grzybów. Najskuteczniejszym, przeważającym skuteczność fungicydu Amistar 250 SC, w hamowaniu wzrostu strzępek grzybni okazał się Biosept 33 SL. Bioczos BR wykazał się znacznie niższą skutecznością. Biochikol 020 PC nie wykazał żadnej aktywności w ograniczaniu wzrostu grzybni, ale liczne doniesienia o wysokiej jego skuteczności w ochronie roślin potwierdzają fakt, że chitozan działa jako induktor systemicznej odporności na niektóre patogeny.
DOIDOI:10.14199/ppp-2013-094
URL http://www.progress.plantprotection.pl/?node_id=35&lang=pl&ma_id=778&a=1
Internal identifierWBIO/2013/28
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieJan Kućmierz.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?