Wpływ wybranych preparatów na porażenie Bobu (Vicia Faba L.) przez patogeny grzybowe

Jacek Nawrocki , Edward Kunicki, prof. UR

Abstract

The aim of this study was to evaluate the impact of different preparations on the health of broad bean at seeds harvest. Beans cv. Topbob were sprayed one of three agents: Nano-Gro, Asahi SL and Goëmar BM 86. As a control were unsprayed plants. The analysis leaves infestation by Ascochyta fabae, Botrytis fabae and Uromyces viciae-fabae and infestation of shoots and pods by A. fabae were done. All tested preparations effectively limited ascochyta blight symptoms on the leaves and pods and bean rust on leaves especially in 2011. However, the most effective agent, in both years of experience, limiting the infestation bean pathogens was Asahi SL. The least effective in reducing leaf infection by B. fabae in 2011 and U. viciaefabae in 2012 was Goëmar BM 86.
Author Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
, Edward Kunicki, prof. UR (FoH / DoPProt)
Edward Kunicki, prof. UR,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsThe Influence of some preparations on infection of broad beans (Vicia faba L.) by fungal pathogens
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages513-519
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbób, Asahi SL, Goëmar BM 86, Nano-Gro, objawy chorobowe, Ascochyta fabae, Botrytis fabae, Uromyces viciae-fabae.
Keywords in Englishbroad bean, Asahi SL, Goëmar BM 86, Nano-Gro, disease symptoms, Ascochyta fabae, Botrytis fabae, Uromyces viciae-fabae
Abstract in PolishCelem badań była ocena wpływu różnych preparatów na zdrowotność bobu podczas zbioru nasion. Bób odmiany Topbob opryskiwano jednym z trzech środków: Asahi SL, Goëmar BM 86 i Nano-Gro. Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane. Analizowano porażenie liści przez Ascochyta fabae, Botrytis fabae i Uromyces viciae-fabae oraz porażenie pędów i strąków przez A. fabae. Wszystkie testowane preparaty skutecznie ograniczały wystąpienie objawów zgorzelowej plamistości na liściach i strąkach oraz rdzy na liściach bobu zwłaszcza w 2011 r. Natomiast najskuteczniejszym preparatem, w obu latach doświadczeń, ograniczającym porażenie bobu przez badane patogeny był Asahi SL. Najmniej skutecznym w ograniczaniu porażenia liści przez B. fabae w 2011 r. i U. viciae-fabae w 2012 r. był Goëmar BM 86.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/17
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oswiadczenie:Edward Kunicki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?