Assessment of potato tuber parenchyma of seed-potatoes irradiated with microwaves

Tomasz Jakubowski

Abstract

The purpose of the work was to examine the impact of microwave radiation on formation of potato tuber parenchyma defects (inhomogeneity, discolourations, glassiness, rusty dark spots and hollow hearts). Research, which was carried out in 2008-2010 included very early potato cultivars: Felka Bona, Rosara, Velox and Lord. A device operating with the power of 100 W, generating microwave radiation of 2.45 GHz frequency was used in the experiment. The research results within radiation times accepted for the experiment, do not prove a significant influence of microwaves on formation of the mentioned internal potato tuber defects.
Author Tomasz Jakubowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Jakubowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsOcena wad miąższu bulw ziemniaka pochodzących z sadzeniaków napromieniowanych mikrofalami
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol2
No4
Pages25-33
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak, bulwa, wada miąższu, mikrofale
Keywords in Englishpotato, potato tuber, parenchyma defects, microwaves
Abstract in PolishCelem pracy było sprawdzenie wpływu promieniowania mikrofalowego na powstawanie wad miąższu bulw ziemniaka (niejednorodność, przebarwienia, szklistość, rdzawa plamistość i brunatna pustowatość). W badaniach prowadzonych w latach 2008-2010 uwzględniono bardzo wczesne odmiany ziemniaka: Felka Bona, Rosara, Velox i Lord. W doświadczeniu wykorzystano urządzenie działające z mocą 100 W, generujące promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2,45 GHz. Wyniki badań, w przyjętych w doświadczeniu czasach napromieniania, nie wskazują na istotny wpływ mikrofal na powstawanie wyżej wymienionych, wewnętrznych wad bulw ziemniaka.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0070-0012/c/httpir_ptir_orgartykulypl140ir1403304pl.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?