Ocena obciążenia układu posturalnego pracownika w czasie mycia samochodu osobowego na myjni bezobsługowej

Paweł Kiełbasa , Tomasz Dróżdż , Marcin Tomasik , Stanisław Lis , Sabina Romańczyk

Abstract

The purpose on the thesis is the analyses to determine the impact of the type of physical activity associated with the selected produc-tion process on the size and structure of the static load of the hu-man musculoskeletal system by work. On the basis of a time-lapse analysis postural changes of employee was analyzed. The load on the musculoskeletal system of the employee was determined using the OWAS method. In all the cases of physical work analyzed, the positions of the individual elements of the body were imposed due to the character of the activities performed. The attitude of the em-ployee's body position during the work can qualify for the first and second load categories. There is no need to make sudden changes at the workstation but it may be necessary in the future.
Author Paweł Kiełbasa (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paweł Kiełbasa,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Dróżdż (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Dróżdż,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Marcin Tomasik (FoPaPE / DoEaAPA)
Marcin Tomasik,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Stanisław Lis (FoPaPE / DoEaAPA)
Stanisław Lis,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Sabina Romańczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Sabina Romańczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsEvaluation of the load of the static load of the worker during washing the passenger car on a maintenance-free car wash
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (0 pkt)
Issue year2019
No6
Pages185-191
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisheksploatacja, ergonomia, obciążenie statyczne, metoda OWAS, myjnia samochodowa
Keywords in Englishexploitation, ergonomics, static load, OWAS method, car wash
Abstract in PolishW artykule omówiony został problem obciążenia układu mięśniowo szkieletowego osoby realizującej proces mycia samochodu na bezobsługowej myjni samochodowej. Wykorzystując analizę poklat-kową dokonano chronometrażu zmian posturalnych w czasie czyn-ności mycia poszczególnych elementów karoserii samochodu oso-bowego. Stopień obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pra-cownika określono metodą Ovako Working Posture Analysis Sys-tem. Odnotowano, że wszystkie zidentyfikowane pozycje ciała pracownika były wymuszone a układ posturalny świadczył najczę-ściej o pierwszej i drugiej kategorii obciążenia generując tym samym średni poziom obciążenia statycznego.
DOIDOI:10.24136/atest.2019.148
URL http://ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/924/791
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Ocena obciążenia układu posturalnego pracownika w czasie mycia samochodu osobowego na myjni bezobsługowej of 23-09-2019
838,33 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinsowaniePraca zrealizowana w ramach projektu RPSW.01.01.00-26-0012/18 pn.: „Inteligenta myjnia” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Re-gionalnego w ramach Działania 1.2 „Badania i rozworze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?