Analiza dokładności przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji

Artur Warchoł

Abstract

The following article presents an analysis of accuracy three point clouds ( airborne, terrestrial and mobile) obtained for the same area. The study was conducted separately for the coordinates (X, Y) - examining the location of buildings vertex and separately for the coordinate (Z) - comparing models built on each of the clouds. As a baseline measurement for both analyzes (X, Y and Z), the totalstation measurement was taken
Author Artur Warchoł (FoEEaLS / DoG)
Artur Warchoł,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsAnalysis of accuracy airborne, terrestrial and mobile laser scanning data as an introduction to their integration
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, [2391-9477], (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol25
Pages255-260
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlotniczy skaning laserowy, naziemny skaning laserowy, mobilny skaning laserowy, integracja, dokładność
Keywords in Englishairborne laser scanning, terrestrial laser scanning, mobile laser scanning, cloud integration, accuracy
Abstract in PolishPoniższy artykuł przedstawia analizę dokładnościową trzech chmur punktów (dane lotnicze, naziemne i mobilne) pozyskanych dla tego samego obszaru. Badania przeprowadzono osobno dla współrzędnych (X,Y) – badając położenie załamań ścian budynków oraz osobno dla współrzędnej (Z) - porównując modele zbudowane na każdej z chmur. Jako pomiar referencyjny dla obu analiz (X,Y oraz Z) przyjęto wyniki z pomiaru tachimetrycznego.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-e4d299d5-e524-4b25-9703-b55b1c56fc0e/c/Warchol.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/30
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 0.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?