Zawartość pierwiastków śladowych (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Cr) w liściach olsz (Alnus sp.) zastosowanych jako gatunki fitomelioracyjne na składowisku odpadów paleniskowych

Marcin Pietrzykowski , Bartłomiej Woś , Wojciech Krzaklewski

Abstract

The paper presents concentration of selected trace elements (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb and Cr) in the leaves of green, grey and black alders, introduced experimentally as phytomelioration species on fly ash disposal "Lubień" (in Central Poland, PGE "Bełchatów" Power Plant). The largest accumulation of the trace elements by alder species was noted in case of zinc, manganese and copper. Accumulation of the other metals (chromium, lead and cadmium) in the alder leaves was very low. An extra reducting factor of the trace elements mobility in soil and uptake by trees was caused by alkaline pH (7.9-8.0 in H2O). It was found that gray alder growing on fly ash was characterized by significantly higher accumulation of manganese (Mn) and copper (Cu), compared to the rest of the introduced alder species. Based on the results we assumed that there is no risk of toxic trace elements concentration for introduced species in the fly ash technosols substrate.
Author Marcin Pietrzykowski (FoF / DoFE)
Marcin Pietrzykowski,,
- Department of Forest Ecology
, Bartłomiej Woś (FoF / DoFE)
Bartłomiej Woś,,
- Department of Forest Ecology
, Wojciech Krzaklewski (FoF / IoEaS)
Wojciech Krzaklewski,,
- Institute of Ecology and Silviculture
Other language title versionsConcentration of trace elements (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb, Cr) in alder (Alnus sp.) leaves used as phytomelioration species on fly ash disposal
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / Inżynieria Środowiska, ISSN 1895-7323, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol151
No31
Pages26-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpopioły, odpady paleniskowe, olsza, pierwiastki śladowe
Keywords in Englishfly ash disposal, alder, trace elements
Abstract in PolishW pracy przedstawiono koncentrację wybranych pierwiastków śladowych (Mn, Zn, Cu, Cd, Pb i Cr) w liściach olszy zielonej, szarej i czarnej, wprowadzonych doświadczalnie na składowisko odpadów paleniskowych ze spalania węgla brunatnego „Lubień” Elektrowni PGE „Bełchatów” (Polska Centralna). Najbardziej podatnymi pierwiastkami na kumulację przez olsze były cynk i mangan oraz miedź. Akumulacja pozostałych metali (chromu, ołowiu i kadmu) była bardzo niska. Stwierdzono, że wzrastająca w warunkach osadnika olsza szara charakteryzowała się, w porównaniu do pozostałych wprowadzonych gatunków, istotnie wyższą akumulację manganu (Mn) i miedzi (Cu). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w warunkach składowiska popiołów nie występuje zagrożenie nadmiernym pobraniem pierwiastków śladowych przez olsze.
URL http://zbc.uz.zgora.pl/Content/28265/zn_uz_iis_151_31.pdf
Internal identifierwl/p/14/2013; WL/4/3
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?