Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych

Grzegorz Kaczor

Abstract

The aim of the study was to define the scope of the spring snowmelt impact on the increase of inflow to the separated sewer system sewage treatment plant. The research was carried out from 1st January 2010 to 31st March 2010 in four selected sewer systems located in the Lesser Poland voivodeship. Hourly air temperature and daily sewage flow measurements were performed. Intensive snowmelts in 2010 began on 19th February and ended on 4th March. The average inflow percentage in the sewage discharge to each treatment plant during the snowmelt season reached from 36.6% to 58.1%. The highest inflows occurred on 1st March (average daily air temperature – 6.6°C), and their percentage compared to the average daily flow at the rainless weather reached respectively: 56.8% in the sewer system A, 74.3% in the sewer system B, 54.7% in the sewer system C and 76.5% in the sewer system D. These numbers indicate that inflow caused by the snowmelts constituted over 50% of the daily flow in all analysed sewer systems. The following amount of inflow was discharged into the analysed sewer systems during the greatest snowmelts, i.e. from 19th February to 3rd March 2010: 3641 m3 into the sewer system A, 6926 m3 into the sewer system B, 1854 m3 into the sewer system C and 5846 m3 into the sewer system D. Openings in the inspection chamber manholes as well as illegal connections of gutters and yard inlets to the sanitary sewers were considered as the cause of melt-water discharge into the sewer systems.
Author Grzegorz Kaczor (FoEEaLS / DoSEaWM)
Grzegorz Kaczor,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsImpact of spring snowmelt on inflows to the household sewage treatment plant
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No2
Pages27-34
Publication size in sheets0.5
Article number4
Keywords in Polishścieki, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, studzienki, wody przypadkowe
Keywords in Englishsewage, sewer system, sewage treatment, manholes, infiltration and inflow
Abstract in PolishCelem badań było określenie, w jakim zakresie występujące w okresie wiosennym roztopy śniegu wpływają na podwyższenie dopływu wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków w systemach kanalizacji rozdzielczej. Badania prowadzono od 1stycznia 2010 do 30 marca 2010 roku w czterech wybranych systemach kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. W ramach badań prowadzono pomiary godzinowej temperatury powietrza atmosferycznego oraz dobowe pomiary przepływających ścieków.    Intensywne roztopy śniegu w roku 2010 rozpoczęły się 19 lutego, a zakończyły 4 marca. Średni udział wód przypadkowych w dopływie ścieków do poszczególnych oczyszczalni w okresie roztopów wynosił od 36,6 do 58,1%. Największe dopływy wód przypadkowych wystąpiły w dniu 1 marca (średnia dobowa temperatura powietrza 6,6°C), a ich udziały w stosunku do przepływu średniego dobowego przy pogodzie bezdeszczowej wyniosły odpowiednio: 56,8% w kanalizacji A, 74,3% w kanalizacji B, 54,7% w kanalizacji C i 76,5% w kanalizacji D. Przedstawione liczby wskazują, że we wszystkich analizowanych systemach kanalizacyjnych ponad 50% przepływu dobowego stanowiły wody przypadkowe wywołane roztopami śniegu. W okresie największych roztopów śniegu, tj. od 19 lutego do 3 marca 2010 roku, do badanych systemów kanalizacyjnych dopłynęły wody przypadkowe w ilości: 3641 m3 w kanalizacji A, 6926 m3 w kanalizacji B, 1854 m3 w kanalizacji C i 5846 m3 w kanalizacji D. Za przyczynę dopływu wód roztopowych do kanalizacji uznano otwory we włazach studzienek rewizyjnych oraz nielegalne podłączenia rynien dachowych lub wpustów podwórzowych do kolektorów sanitarnych.
Languagepl polski
File
Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych 266,03 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*8 (2016-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?