Rola drobnoustrojów w pozyskiwaniu przez rośliny składników pokarmowych

Agnieszka Galus-Barchan , Maria Jolanta Chmiel

Abstract

Microorganisms play crucial role in the acquisition of nutrients by plants. Most of the interactions between microorganisms and play take a place in the rhizosfere, the fertile zone of active soil microflora. The proper functioning of these processes depends on the population of microorganisms present in environment and soil properties. The most important soil organisms in plant growth promotion and development are gram-negative nodule bacterias which assimilate atmospheric nitrogen and nitrifying bacteria, oxidizing ammonia to forms of nitrogen available to plants. Endophyte bacteria are responsible for production of hormone-like substances that stimulate plant growth and reduce environmental stress. There are also mycorrhizal fungi in the rhizosphere which magnify absorbent root surfaces, facilitate access for the most assimilable nutrients and protect the plant against pathogens. Soil microorganisms are also responsible for the processes of degradation, balancing abundance of the soil nutrients, hormones and vitamins.
Author Agnieszka Galus-Barchan (FoAE / DoM)
Agnieszka Galus-Barchan,,
- Department of Microbiology
, Maria Jolanta Chmiel (FoAaE / DoM)
Maria Jolanta Chmiel,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsThe role of microorganisms in acquisition of nutrients by plants
Journal seriesKosmos, ISSN 0023-4249, (0 pkt)
Issue year2019
Vol68
No1
Pages107-114
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmikroorganizmy glebowe, odżywianie roslin, ryzosfera, symbioza
Keywords in Englishplant nutrition, ryzosphere, soil microorganisms, symbiosis
Abstract in PolishDrobnoustroje odgrywają ważną rolę w procesie pozyskiwania składników odżywczych przez rośliny. Większość interakcji pomiędzy mikroorganizmami a roślinami zachodzi w ryzosferze, żyznej strefie aktywnej mikroflory glebowej. Prawidłowe funkcjonowanie tych procesów zależy od występującej w glebie puli drobnoustrojów jak i od właściwości gleby. Najważniejszymi organizmami glebowymi promującymi wzrost i rozwój roślin są Gram-ujemne bakterie brodawkowe asymilujące azot atmosferyczny oraz bakterie nitryfikacyjne utleniające amoniak do przyswajalnych przez rośliny form azotu. Endofityczne bakterie promujące wzrost roślin odpowiadają za wytwarzanie substancji hormonalnych stymulujących rozwój roślin i redukujących stres środowiskowy. W ryzosferze występują także grzyby mykoryzowe powiększające powierzchnię chłonną korzeni i ułatwiające dostęp najważniejszych przyswajalnych biogenów, dodatkowo chroniąc roślinę przed patogenami. Ponadto mikroorganizmy glebowe odpowiedzialne są za procesy rozkładu, bilansując zasobność gleby w składniki odżywcze, hormony czy witaminy.
URL https://kosmos.ptpk.org/index.php/Kosmos/article/view/2483/2495
Internal identifierWRE/2019/28
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
ROLA DROBNOUSTROJÓW W POZYSKIWANIU PRZEZ ROŚLINY SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH of 29-05-2019
287,95 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?