Byliny do miast - nowy trend w przestrzeni miejskiej

Justyna Mazur , Karolina Wietnik , Magdalena Pypeć

Abstract

In green areas’ designing more and more often appear compositions with perennial plants. These often very decorative plants introducing into the urban space become not only a decoration, but thanks to different habitat requirements perennials can be widely use in green areas. Acceptance and identification city’s inhabitants with landscape around them often enables the success of a project, in case of urban plantings ensure their protection and duration. Therefore, it seems important to learn about urban spaces users’ preferences. The purpose of this article is to present a new trend in public spaces development with use of perennials plantings, as well as presentation of research results concerning urban green areas user’s preferences for introducing perennials planting to the urban landscape.
Author Justyna Mazur (FoH / DoOP)
Justyna Mazur,,
- Department of Ornamental Plants.
, Karolina Wietnik (FoBaH)
Karolina Wietnik,,
- Faculty of Biotechnology and Horticulture
, Magdalena Pypeć (FoH / DoDaLAr)
Magdalena Pypeć,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsPerennials in cities program – new trend in urban space
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages295-301
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbyliny, miejskie tereny zieleni, partycypacja społeczna
Keywords in Englishperennials, urban green spaces, public participation
Abstract in PolishW projektowaniu terenów zieleni coraz częściej pojawiają się kompozycje wykorzystujące rośliny bylinowe .Te często wyjątkowo dekoracyjne, wieloletnie rośliny  wprowadzane do przestrzeni miejskiej stanowią nie tylko jej ozdobę, ale dzięki różnym wymaganiom siedliskowym posiadają szerokie możliwości zastosowania w terenach zieleni. W przypadku nasadzeń miejskich akceptacja i utożsamianie się mieszkańców z otaczającym ich krajobrazem pozwala na ochronę i trwanie tych założeń. W związku z tym, istotne wydaje się poznanie preferencji użytkowników przestrzeni miejskich odnośnie charakteru roślinności miast. Celem artykułu jest przedstawienie nowej tendencji w kształtowaniu przestrzeni publicznej wykorzystującej nasadzenia bylinowe oraz prezentacja wyników badań na temat preferencji użytkowników miejskich terenów zieleni dotyczących wprowadzenia bylin do krajobrazu miejskiego.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/63
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaKarolina Wietnik, Magdalena Pypeć.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?