Kształtowanie wybranych społecznych funkcji lasu oraz koszty ich świadczenia w zasięgu Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego”

Anna Kożuch , Marcin Piszczek , Maria Kuc

Abstract

Considering the increasing expectations of the society about opportunities to take advantage of nonproductive forest func- tions, it is important to investigate activities undertaken by entities admin- istrating public forests in order to adapt forest areas for various functions they should perform. The aim of this study was to analyze activities carried out in the Piwniczna Forest District and the Forest Experimental Station in Krynica (FES), in the area of the Promotional Forest Complex of Beskid Sądecki Forests (PFC), in the field of forest education and development of potential recreation-tourist function of forests. Additionally, an analysis of costs incurred by forest administration on the development of potential of these forest functions, in the years of 2007-2011, was provided. The Piwn- iczna Forest District and FES in Krynica displayed both activity in the area of nature- and forest-related education and commitment to development of tourist and health-resort functions. In the investigated period, management units of the PFC used 42 educational facilities/year in the educational proc- ess. Direct costs of nature- and forest-related education and tourism man- agement in the area were increasing in the analyzed period and the total expenses were estimated at 798.1 thousand PLN. In the examined 5-year period, the highest costs were incurred on the construction and maintenance of educational facilities. The obtained results provide basis for a discussion on the social responsibility for costs resulting from the process of develop- ment of nonproductive forest functions.
Author Anna Kożuch (FoF / L-KSHL)
Anna Kożuch,,
-
, Marcin Piszczek (FoF / DoS)
Marcin Piszczek,,
- Department of Silviculture
, Maria Kuc (FoF / DoS)
Maria Kuc,,
- Department of Silviculture
Other language title versionsDevelopment of particular social forest functions and costs of their providing within the range of the Promotional Forest Complex of Beskid Sądecki Forests
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol15
No34/1
Pages207-215
Keywords in Polishspołeczne funkcje lasu, edukacja leśna, rekreacja, koszty, leśny kompleks promocyjny
Keywords in Englishsocial forest functions, forest education, recreation, costs, promo- tional forest complex
Abstract in PolishW sytuacji rosnących oczekiwań społeczeństwa odnośnie możliwości korzystania z pozaprodukcyjnych funkcji lasu, istotnym jest rozpozna- nie aktywności podmiotów zarządzających lasami publicznymi, zmierzającej w kierunku kształtowania obszarów leśnych dla potrzeb realizacji prze- zeń różnych funkcji. Celem badań jest analiza działań podejmowanych przez Nadleśnictwo Piwniczna i Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy (LZD) na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Sądeckiego” (LKP), w zakresie edukacji leśnej oraz kształtowania rekreacyjno-turystycznej funkcji lasu. Ponadto dokonano analizy kosztów ponoszonych przez zarządzających lasami w związku z kształtowaniem potencjału tychże funkcji lasu w latach 2007-2011. Nadleśnictwo Piwniczna i LZD w Krynicy wykazywały aktywność na płaszczyźnie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz zaangażowanie w rozwój funkcji turystycznej. W analizowanym okresie jednostki zarządzające LKP w edukacji wykorzystywały 42 obiekty edukacyjne w ciągu roku. Koszty bezpośrednie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz turystycznego zagospodarowania obszaru w analizowanym okresie wzrastały, łączny koszt oszacowano na 798,1 tys. zł. W badanym pięcioleciu najwyższe koszty poniesiono na utworzenie i utrzymanie obiektów dydaktycznych. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności za koszty powstałe w procesie kształtowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
URL http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim34_pdf/sim34_Janusz.pdf
Internal identifierWL/11/4
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?