Analiza struktury genetycznej populacji owczarków podhalańskich z terenu województwa śląskiego

Joanna Kania-Gierdziewicz , Maciej Gierdziewicz

Abstract

The aim of the work was to analyze the genetic structure of the population of Tatra Shepherd dog, registered in Silesian Branches of Polish Kennel Club. Data consisted of four-generation pedigrees of 31 Tatra Shepherd dogs (11 males and 20 females) born between 1995 and 2010. Inbreeding and relationship coefficients, as well as effective number of founders and ancestors, were calculated. These statistics give the picture of genetic diversity of the population. Average inbreeding coefficient was 4.40%, whereas average relationship coefficient was 11.50%. Effective number of founders and ancestors was relatively high in relation both to the population size and to the results of studies of other authors on different dog breeds. However, only 5 ancestors explained 50% of gene pool and 20 ancestors were necessary to explain 90% of population gene pool. The population under study was only a small fragment of the population of Tatra Shepherd dogs; however, the results of the work give a general view on the whole population, in which mating of related animals should be avoided in order to prevent the increase of inbreeding level.
Author Joanna Kania-Gierdziewicz (DoAS / DoGaAIM)
Joanna Kania-Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Maciej Gierdziewicz (DoAS / DoGaAIM)
Maciej Gierdziewicz,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
Other language title versionsGenetic structure analysis of Tatra Shepherd dog population from Silesian Voivodeship
Journal seriesRoczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, ISSN 1733-7305, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol9
No3
Pages9-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinbred, spokrewnienie, założyciele, przodkowie, owczarek podhalański
Keywords in Englishinbreeding, relationship, founders, ancestors, Tatra Shepherd dog
Abstract in PolishCelem pracy było przeanalizowanie struktury genetycznej populacji owczarków podhalańskich z terenu województwa śląskiego, zarejestrowanych w Oddziałach Związku Kynologicznego w Polsce w Katowicach, Bytomiu i Będzinie. Materiał stanowiły czteropokoleniowe rodowody 31 owczarków podhalańskich (11 psów i 20 suk) urodzonych w latach 1995-2010. Oszacowano współczynniki inbredu i spokrewnienia oraz efektywną liczbę założycieli i efektywną liczbę przodków, które posłużyły do oceny stanu zmienności genetycznej populacji. Średni współczynnik inbredu dla całej badanej populacji wynosił 4,4%, zaś średni współczynnik spokrewnienia był równy 11,5%. Efektywna liczba założycieli oraz efektywna liczba przodków wynosiła odpowiednio 28 oraz 14 i była stosunkowo wysoka zarówno w porównaniu do liczebności badanej populacji, jak i do wyników uzyskanych dla psów różnych ras przez innych autorów. Ze względu jednak na małą liczebność tej populacji, będącej tylko częścią również niezbyt licznej populacji krajowej, należałoby unikać kojarzenia w pokrewieństwie, które zwiększałoby zinbredowanie kolejnych pokoleń owczarków.
URL http://ptz.icm.edu.pl/download/2013/tom_9_3/I_Kania-Gierdziewicz.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/58
Languagepl polski
File
Analiza struktury genetycznej populacji owczarków podhalańskich z terenu województwa śląskiego 427,51 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?