Skuteczność oddziaływania promieniowania UVC na rozwój rizoktoniozy bulw ziemniaka. Część I – stanowisko do badań

Tomasz Jakubowski , Paulina Wrona

Abstract

W pracy zaprezentowano stanowisko do naświetlania bulw ziemniaka promieniami UVC. Stanowisko (komora) zostanie wykorzystane w badaniu skuteczności oddziaływania promieniowania UVC na rozwój rizoktoniozy bulw ziemniaka. We wnętrzu komory wykonano pomiary natężenia oświetlenia oraz temperatury i wilgotności względnej. Zmienność badanych parametrów kształtuje się od 2,2 do 12,1% w zależności od odległości promiennika od dna komory.
Author Tomasz Jakubowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Jakubowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Paulina Wrona (FoPaPE / IoMEEaPP)
Paulina Wrona,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Technica Agraria, ISSN 1644-0684, (B 2 pkt)
Issue year2012
Vol11
No1-2
Pages33-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishbulwa ziemniaka, ultrafiolet, rizoktonioza, przechowywanie
URL http://www.acta.media.pl/pl/main.php?s=6&no=351&p=21&id=3217&lang=pl
Languagepl polski
Score (nominal)2
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?