Mchy w zrównoważonym projektowaniu ogrodów - analiza wybranych realizacji

Tatiana Tokarczuk , Corinna Frączek , Ewa Sitek

Abstract

Until recently mosses were perceived as a traditional element of gardens of The Far East, now they begin to be appreciated all over the world. Nowadays they are used in many prestigious projects in private and public space as an architectural stuff [Rutkowski 2010]. The aim of the paper was to identify the current trends concerning use of mosses in garden design and to define the customer preferences in terms of aesthetics of selected species. The paper indicates the particular usefulness of the mosses in a city, because of their ability to absorb and process air pollutants and retain water. Mosses as an integral part of the sustainable system can introduce additional aesthetic in private and public gardens.
Author Tatiana Tokarczuk (FoBaH / DoDaLA)
Tatiana Tokarczuk,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
, Corinna Frączek
Corinna Frączek,,
-
, Ewa Sitek (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Sitek,,
- Department of Botany and Plant Physiology
Other language title versionsMosses in sustainable garden design-analysis of selected realizations
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No20
Pages293-306
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkrajobraz miasta, walory dekoracyjne, warstwa mszysta, zrównoważony ogród
Keywords in Englishcityscape, decorative values, moss layer, sustainable garden
Abstract in PolishPostrzegane jeszcze do niedawna jako tradycyjny element ogrodów Dalekiego Wschodu mchy zaczynają być doceniane na całym świecie. Obecnie znajdują one szerokie zastosowanie jako tworzywo architektoniczne [Rutkowski 2010] w prestiżowych realizacjach w przestrzeni prywatnej i publicznej. Celem niniejszej pracy było wskazanie najnowszych tendencji dotyczących zastosowania mchów w projektowaniu zieleni oraz określenie preferencji odbiorcy w zakresie estetyki wybranych rodzimych gatunków. Wskazuje się również na szczególną przydatność mchów w mieście, ponieważ mają one zdolność wchłaniania i przetwarzania substancji zanieczyszczających powietrze oraz zatrzymywania wody. W ogrodach prywatnych i publicznych mchy jako składowa część systemu zrównoważonego mogą wprowadzić dodatkowo walory estetyczne.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/50
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie dr inż. Ewa Sitek
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?