Działania merchandisingowe i ich wpływ na klientów sklepów wielkopowierzchniowych

Renata Matysik-Pejas , Iwona Pakosz

Abstract

The aim of this study is presentation selected instruments of merchandising in the context of their impact on customers of large-format stores. The problem which is the subject of the article was elaborated on the basis of primary information derived from survey research conducted in 2011. The questionnaire was completed by 324 respondents. The results allow to determine the attractiveness of location places of products in large-format stores from the clients point of view. As the best place they considered alley which runs in front of main entrance. In addition, respondents evaluated the attractiveness of products location inside shelving. According to this assessment the best places for products are located within easy reach of customers and at the height of their eyes.In the study were confronted types of behavior of customers discussed in the literature of merchandising with their occurrence among surveyed persons
Author Renata Matysik-Pejas (FoAaE / DoMaMiA)
Renata Matysik-Pejas,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
, Iwona Pakosz
Iwona Pakosz,,
-
Other language title versionsMerchandising activities and their impact on customers of large-format stores
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ISSN 2081-3430, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol58
No9
Pages340-350
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmerchandising, techniki merchanidisingu, zachowania klientów w sklepach wielkopowierzchniowych
Keywords in English merchandising, merchanidising techniques, behaviors of clients in large-format stores
Abstract in PolishCelem opracowania jest przedstawienie wybranych instrumentów merchandisingu w aspekcie oddziaływania na klientów wielkopowierzchniowych placówek handlowych. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotne, uzyskane w badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2011r. na próbie 324 respondentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie atrakcyjności miejsc ulokowania produktów w sklepie wielkopowierzchniowym z punktu widzenia klientów. Za najkorzystniejsze miejsce uznali oni aleję biegnącą na wprost wejścia głównego. Ponadto respondenci dokonali oceny atrakcyjności ulokowania produktów w obrębie regału. Zgodnie z tą oceną najlepsze miejsca ułożenia produktów znajdują się w zasięgu ręki klientów oraz na wysokości ich oczu. W badaniach skonfrontowano także rodzaje zachowań klientów sklepów omawiane w literaturze z zakresu merchandisingu, z ich występowaniem u badanych osób
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T9_nr58.pdf
Internal identifierWRE/2013/240
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?