Ocena techniczno-ekonomiczna systemów grzewczych w budynku o niemal zerowym zużyciu energii współpracujących z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Tomasz Szul , Stanisław Kokoszka

Abstract

For an exemplary single-family residential building, the power demand and seasonal energy consumption for heating anddomestic hot water preparation were calculated, and the amount of electricity consumption for domestic purposes was alsodetermined on the basis of statistical summaries. On this basis, the power was selected and the annual production volume of thephotovoltaic microinstallation operating in the ON-GIRD system was determined under the Prospectus Regulations of theRenewable Energy Sources Act. An economic analysis was then carried out based on methods based on LCC life cycle costs. Abuilding where heating and domestic hot water preparation is carried out by means of a condensing gas boiler, while a photovoltaicinstallation serves to cover the electricity demand of the building was taken as a reference. Two heating systems were used for thecomparison analysis, i.e. the air-water heat pump and the heating panels. In this case, the PV installation was to cover all energyneeds in the building. In order to determine the validity of installing a photovoltaic installation to cover the energy needs of thebuilding for each variant, an economic analysis based on LCC life cycle costs was performed. The results of the analysis showedthat a better choice for the investor will be if he decides to install a heating system based on heating panels, among others becauseof the shortest period of return on investment.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / Department of Bioprocess Engineering, Power Engineering and Automation)
Tomasz Szul,,
- Department of Bioprocess Engineering, Power Engineering and Automation
, Stanisław Kokoszka (FoPaPE / Department of Bioprocess Engineering, Power Engineering and Automation)
Stanisław Kokoszka,,
- Department of Bioprocess Engineering, Power Engineering and Automation
Other language title versionsTechnical and economic evaluation of heating systems in a nearly zeroenergy building cooperating with a photovoltaic microinstallation
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (0 pkt)
Issue year2020
No1
Pages13-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzużycie energii końcowej w budynku, budynek o niemal zerowym zużyciu energii, pompy ciepła typupowietrze/woda, panele grzewcze, mikroinstalacja PV, analiza ekonomiczna, koszty cyklu życia LCC
Keywords in Englishfinal energy consumption in a building, nearly zero energy building, air/water heat pumps, heating panels, PV microinstallation, economic analysis, LCC life cycle cost
Abstract in PolishDla przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego obliczono zapotrzebowanie na moc i sezonowe zużycie energii doogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, określono również w oparciu o zestawienia statystyczne wielkość zużyciaenergii elektrycznej na cele bytowe (oświetlenie, AGD, RTV, itp.). Na tej podstawie dobrano moc i określono roczną wielkośćprodukcji przez mikroinstalację fotowoltaiczną pracującą w systemie ON-GIRD w ramach przepisów dotyczącychprosumentów zawartych w ustawie o OZE. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną zgodnie z metodą opartą nakosztach cyklu życia LCC. Jako poziom odniesienia przyjęto budynek, w którym ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wodyużytkowej odbywa się za pomocą kotła gazowego kondensacyjnego, natomiast instalacja PV służy do pokryciazapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. Do analizy porównawczej przyjęto dwa systemy grzewcze, tj. pompę ciepłatypu powietrzelwoda oraz panele grzewcze. W tym przypadku instalacja PV miała pokryć wszystkie potrzeby energetycznew budynku. W celu określenia zasadności montażu instalacji fotowoltaicznej służącej do pokrycia potrzeb energetycznychbudynku dla poszczególnych wariantów, wykonano analizę ekonomiczną w oparciu o koszty cyklu życia LCC. Wyniki analizywskazały, że lepszym wyborem dla inwestora będzie, jeżeli zdecyduje się na montaż systemu ogrzewania opartego na panelachgrzewczych, m.in. ze względu na najkrótszy okres zwrotu nakładów inwestycyjnych.
URL https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2020/07/3-Trol_1_2020_Ocena_techniczno_Szul_Kokoszka_skompre.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Licencjabrak informacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?