Energetyczne wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w średniej wielkości oczyszczalni ścieków. Część 1. Analiza techniczna

Tomasz Szul

Abstract

An analysis of electricity and heat consumption and biogas production profile obtained by the fermentation of sewage sludge in sewage treatment plant in Wadowice has been carried out. On this basis, the cogeneration unit of electrical power 192 kW and 214 kW thermal power has been chosen. The level of annual energy production from cogeneration system amounting to 1,060MWh of electricity and 4246 GJ of heat is determined by the available quantity of biogas in the wastewater, which amounts to 547 thousand. m . This will allow to satisfy 90% of electricity consumption and 52% of heat demand in the wastewater treatment plant.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsBiogas Energy Use For the Production of Electricity and Heat in Combination in Medium Sewage Treatment Plant. Part 1. Technical analysis
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol1
Pages25-27
Publication size in sheets0.3
Keywords in PolishOczyszczalnie ścieków, osady ściekowe, fermentacja, produkcja biogazu, biogaz, wykorzystanie energetyczne, produkcja energii, produkcja ciepła, kogeneracja, uklady kogeneracyjne, analiza techniczna, bilans energetyczny
Abstract in PolishPrzeprowadzono analizę zużycia energii elektrycznej i ciepła oraz profil produkcji biogazu otrzymanego w procesie fermentacji osadów ściekowych w oczyszczalni w Wadowicach. Na tej podstawie dobrano moduł kogeneracyjny o mocy elektrycznej 192 kW oraz 214 kW mocy cieplnej. Poziom rocznej produkcji energii z układu kogeneracyjnego wynoszący 1060 MWh energii elektrycznej i 4246 GJ ciepła jest determinowany dostępną ilooecią biogazu w oczyszczalni, która wynosi 547 tys. m . Pozwoli to pokryć blisko 90% zużycia energii elektrycznej oraz 52% potrzeb cieplnych oczyszczalni
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Źródło punktacjihttps://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/wykaz_B_2012.pdf
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?