Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej przy doborze źródła ciepła dla budynku mieszkalnego

Tomasz Szul

Abstract

The energy performance of residential building based on two sources of heat such as a heat pump type water / water and condensing gas boiler has been determined. Final energy consumption by using a heat pump was three times lower than for the gas boiler. Then an economic analysis of the heating system has been performed based on the method by which the LCC was able to determine the total costs incurred throughout the life cycle of the installation. Application of heat pump is advantageous only if the compressor and auxiliary equipment work on the basis of tariff G12e. It allows in 20-year period of operation to economize about 11 thousand PLN compared with heating based on gas boiler. However, when the "traditional" fareG11 is used, the gas boiler is a better solution.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsEvaluation of energy and economic efficiency in the choise of the boiler to heat a residential building
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (B 4 pkt)
Issue year2011
No4
Pages16-18
Publication size in sheets0.3
Abstract in PolishWyznaczono charakterystykę energetyczną budynku mieszkalnego w oparciu o dwa źródła ciepła tj. pompę ciepła typu woda/woda oraz kocioł gazowy kondensacyjny. Zużycie energii końcowej przy zastosowaniu pompy ciepła jest trzykrotnie niższe niż w przypadku wykorzystania kotła gazowego. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną systemu ogrzewania w oparciu o metodę LCC, dzięki której udało się określić całkowite koszty poniesione w całym cyklu życia instalacji. Zastosowanie pompy ciepła jest korzystniejsze jedynie w przypadku, gdy sprężarka oraz urządzenia pomocnicze pracują w oparciu o taryfę G12e. Pozwala to w 20-letnim okresie eksploatacji zaoszczędzić ok. 11 tys. zł w porównaniu z ogrzewaniem bazującym na kotle gazowym. Natomiast gdy korzystamy z „tradycyjnej” taryfyG11 lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kotła gazowego.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?