Analiza zagadnień cieplnych w tunelu foliowym podczas dostarczania ciepła z akumulatora kamiennego

Sławomir Kurpaska , Hubert Latała , Ryszard Hołownicki , Paweł Konopacki , Jacek Nowak

Abstract

The paper presents results of the analysis related to determination of the value of the coefficient of heat permission through the cover of a facility and thermal issues (temperature, heat amount) at discharging a stone accumulator. For calculation of this coefficient, relation including inside temperature change as a function of variable amount of heat transferred to the cover by radiation and heat transferred outside the facility by permission was used.
Author Sławomir Kurpaska (FoPaPE / IoAEaI)
Sławomir Kurpaska,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Hubert Latała (FoPaPE / IoAEaI)
Hubert Latała,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Ryszard Hołownicki
Ryszard Hołownicki,,
-
, Paweł Konopacki
Paweł Konopacki,,
-
, Jacek Nowak
Jacek Nowak,,
-
Other language title versionsAnalysis of thermal issues ina plastic tunnel during supply of heat from stone accumulator
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No3(145)
Pages179-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtunel foliowy, kamienny akumulator ciepła, temperatura powietrza
Keywords in Englishplastic tunnel, stone heat accumulator, air temperature
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki analizy związanej z wyznaczaniem wartości współczynnika przenikania ciepła przez osłonę obiektu oraz zagadnień cieplnych (temperatura, ilość ciepła) przy rozładowywaniu akumulatora kamiennego. Do obliczenia tego współczynnika wykorzystano zależność uwzględniającą zmianę temperatury wewnętrznej jako funkcję zmiennej ilości ciepła przekazywanego do osłony drogą radiacji oraz transferowanego na zewnątrz obiektu drogą przenikania. Bazując na wartości obliczonego współczynnika przenikania ciepła, oszacowano wartość temperatury wewnątrz tunelu foliowego w procesie dostarczania ciepła z akumulatora kamiennego. Dla przyjętych wartości decyzyjnych (temperatura otoczenia równa 8ºC, temperatura początkowa w tunelu na poziomie 15ºC oraz strumień zatłaczanego powietrza równy 500 m 3 ·godz. -1) oraz przyjętego cyklu rozładowania (równego 9 godz.) zakres zmian temperatury wewnętrznej (względem wartości początkowej) mieścił się w granicach od -0,2 do 2,4 K. Wykonano również obliczenia symulacyjne wpływu dostarczonego ciepła z akumulatora, w której jako zmienne uwzględniono temperaturę początkową akumulatora oraz strumień zatłaczanego powietrza na końcowe wartości temperatury akumulatora glebowego. Wyznaczono także ilościowe zależności pomiędzy temperaturą końcową akumulatora a jego temperaturą początkową i strumieniem zatłaczanego powietrza. Do określenie tej zależności zastosowano estymację nieliniową z wykorzystaniem metody quasi-Newtona.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/145/IR%28145%29_3410_pl.pdf
Internal identifierWiPiE/P/20/2013
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePublikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?