Bioremediacja gleby zanieczyszczonej ksenobiotykami z wykorzystaniem autochtonicznych drobnoustrojów glebowych 1. Podstawy procesu i badania modelowego

Paweł Kaszycki , Przemysław Petryszak , Tomasz Przepióra , Paulina Supel

Abstract

Biological methods used to eliminate environmental pollutants employ living organisms that are capable of active bioremediation of toxic xenobiotics by means of biodegradation, biotransformation, and assimilation. The article presents variant concepts of the use of autochthonous soil microflora, and in particular microorganisms occurring in polluted areas, for biological reclamation of soil contaminated with organic compounds.The principles of soil cleanup biotechnologies are discussed, which are based on biostimulation actions carried out to intensify growth of the autochthons.The idea of construction and cultivation of specialized microorganism consortia is presented and exemplified by a practical procedure.
Author Paweł Kaszycki (FoBaH / IoPBaB)
Paweł Kaszycki,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
, Przemysław Petryszak (FoBaH / IoPBaB)
Przemysław Petryszak,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
, Tomasz Przepióra (FoBaH / IoPBaB)
Tomasz Przepióra,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
, Paulina Supel (FoBaH / IoPBaB)
Paulina Supel,,
- Institute of Plant Biology and Biotechnology
Other language title versionsBioremediation of soil contaminated with xenobiotics with the use of autochthonous soil microorganisms. 1. Process principles and model studies
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages109-122
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbiorekultywacja, gleba zaolejona, mikroorganizmy glebowe, zanieczyszczenia środowiskowe, biopreparaty
Keywords in Englishbioreclamation, oil-contaminated soil, soil microorganisms, environmental pollutants, microbial consortia
Abstract in PolishMetody biologiczne, stosowane do usuwania zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego, wykorzystują organizmy żywe, zdolne do aktywnej bioremediacji toksycznych ksenobiotyków poprzez ich biodegradację, biotransformację oraz asymilację. Prezentowana praca przedstawia różne, wariantowe koncepcje wykorzystania autochtonicznej mikroflory glebowej, a zwłaszcza mikroorganizmów występujących na obszarach zanieczyszczonych, w procesach biologicznej rekultywacji gleby zanieczyszczonej związkami organicznymi. Omówiono podstawy biotechnologii oczyszczania gleby w oparciu o zabiegi biostymulacyjne, prowadzone w celu intensyfikacji wzrostu autochtonów. Przedstawiono koncepcję oraz przykład wytwarzania biopreparatów – specjalistycznych konsorcjów drobnoustrojów, hodowanych z wykorzystaniem autochtonicznych bakterii i drożdży pozyskanych z różnych siedlisk zanieczyszczonych ksenobiotykami.
URL http://episteme-nauka.pl/index.php/full-text/402-numer-20-2013-t1
Internal identifierWBIO/2013/41
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniePetryszak Przemysław
OświadczenieSupeł Paulina
Tematnr 3500 sfinansowany przez MNiSW
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?