Analiza natężenia ruchu drogowego na wybranym skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej

Ernest Popardowski

Abstract

The study presents contains traffic volume measurements performed at the crossroads of Zwierzyniecka, Powisle and Retoryka streets in Krakow. The research was based on the observations of passing vehicles and including the vehicle kind and directional structure, in five-minute time intervals. The methodology was used in accordance with the Instruction for calculating intersection capacity without traffic lights of the General Directorate of National Roads and Motorways. The traffic volume for the whole crossroads was relatively even, with a coefficient of variation of 9.07%. The highest record traffic volume occurs between 20 and 25 minutes of measurements and amounts to 129.85 E / 5min, while the lowest is 96.2 E/ 5min, observed during the eighth measurement interval. The largest percentage in the generic structure (around 88%) are passenger cars. The share of heavy vehicles in traffic is 12.35%.
Author Ernest Popardowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Ernest Popardowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsAnalysis of traffic volume at the selected crossroads without traffic lights
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, (0 pkt)
Issue year2019
Vol227
No1-2
Pages403-407
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnatężenie ruchu drogowego,skrzyżowanie bez sygnalizacji, transport drogowy, pojazdy
Keywords in Englishtraffic road volume, crossroads without traffic lights, road transport, vehicles
Abstract in PolishW pracy przedstawiono pomiarynatężenia ruchu drogowego wyko-nane na skrzyżowaniuulic Zwierzynieckiej, Powiśleoraz Retorykaw Krakowie.Badania bazowały na obserwacjachnatężenia potoków ru-chu, z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej, w pięcio-minutowych interwałach czasowych. Posłużono się metodyką zgodną z Instrukcją obliczania przepustowości skrzyżowań bez sy-gnalizacji świetlnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natężenie ruchu dla całego skrzyżowaniabyło stosunkowo równo-mierne, ze współczynnikiem zmienności na poziomie 9,07%.Najwyż-sze odnotowane natężenie występujemiędzy 20 a 25 minutą pomia-rówi wynosi 129,85E/5min, z kolei najniższe to 96,2E/5min, zaob-serwowane w trakcie ósmego w kolejności interwału pomiarowego.Zdecydowanie największy odsetek w strukturze rodzajowej (około 88%) stanowiąpojazdy osobowe. Udział pojazdów ciężkich w ruchu wynosi 12,35 %.
DOIDOI:10.24136/atest.2019.075
URL http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/795/707
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?