Charakterystyka jakości energii elektrycznej w zakładzie usług komunalnych współpracującym z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Krzysztof Nęcka , Jarosław Knaga , Dawid Maciejewski

Abstract

Due to the dynamic increase in the use of renewable energy sources for electricity production by final customers and emerging problems in the dispatch of such facilities, analyses are necessary to identify the source Interference. This article addresses the issue of electricity quality in communal facilities where photovoltaic microinstallations assisted by an electricity grid can cover the demand for electricity. The tests carried out show that the emergency shut-down of wastewater was caused by rapid changes in voltage. During periods of energy storage transition from the charging state of the batteries to their unloading or vice versa, the voltages fell below 150 V, causing the inverter to pass in the emergency state of operation.
Author Krzysztof Nęcka (FoPaPE / DoEaAPA)
Krzysztof Nęcka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Jarosław Knaga (FoPaPE / DoEaAPA)
Jarosław Knaga,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Dawid Maciejewski (FoPaPE / DoEaAPA)
Dawid Maciejewski,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsCharacteristics of the electrical energy quality in a municipal service facility cooperating with photovoltaic microinstallation
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No2
Pages56-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishenergia elektryczna, jakość energii, infrastruktura komunalna, siłownia fotowoltaiczna
Keywords in Englishelectricity, energy quality, municipal infrastructure, photovoltaic gym
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishZe względu na dynamiczny wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej przez odbiorców końcowych i pojawiające się problemy w eksplantacji takich obiektów konieczne są analizy, których celem jest wskazanie źródła zakłóceń. Niniejszy artykuł porusza problematykę jakości energii elektrycznej w obiektach infrastruktury komunalnej, w którym mikroinstalacja fotowoltaiczna wspomagana siecią elektroenergetyczną pozwala na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Z wykonanych badań wynika, że awaryjne wyłączenia oczyszczani ścieków powodowane były gównie szybkimi zmianami napięcia. W okresach przejścia magazynu energii ze stanu ładowania akumulatorów na ich rozładowywanie lub odwrotnie, napięcia spadało poniżej 150 V powodując awaryjny stan pracy falowników.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.12
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124685-charakterystyka-jako%C5%9Bci-energii-elektrycznej-w-zak%C5%82adzie-us%C5%82ug-komunalnych-wsp%C3%B3%C5%82pracuj%C4%85cym-z-mikroinstalacj%C4%85-fotowoltaiczn%C4%85-przeglad-elektrotechniczny-2020-2.html
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieTa praca badawcza była finansowana przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?