Wpływ zadrzewień śródpolnych na ilość i jakość grzybów w powietrzu atmosferycznym agrocenozy

Anna Krysa , Dariusz Ropek , Krzysztof Frączek

Abstract

The purpose of the study was to microbiologically asses the air quality of selected agrocenosis situated next to the mid-field sheterbelts in organic farm placed in Małopolska province, Gdów city. The analysis was done in spring of 2012. The air was collected by the Merck MAS – 100 microbial air monitoring system. Three media SDA, PDA and MEA were used – appropriately selected to test the selected groups of microorganisms, mostly fungi. The plates were incubated in a climate chamber at 25°C for a period of 10 days. After the incubation period the number of colony forming units present in the 1 m3 of collected air was calculated. Based on the survey, it was found that the number of microorganisms in the air depends on the weather conditions. Qualitative and quantitative analysis of microorganisms showed a high diversity of microflora in the studied air. Seven kinds of fungi occurring in the air were isolated. The number of microorganisms in the experiment ranged from 1260 [CFU in m3] to 4893 [CFU in m3].
Author Anna Krysa (FoAaE / DoAEP)
Anna Krysa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Dariusz Ropek (FoAE / DoAEP)
Dariusz Ropek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Krzysztof Frączek (FoAE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsEffect of mid-field sheterbelts on the quantity and quality of air in selected agrocenosis
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages189-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpowietrze, grzyby, bakterie, zadrzewienia śródpolne
Keywords in Englishoutdoor air, fungi, bacteria, mid-field sheterbelts
Abstract in PolishCelem pracy była ilościowa ocena jakości mikologicznej powietrza w wybranej agrocenozie w sąsiedztwie zadrzewień śródpolnych gospodarstwa rolnego prowadzonego metodami ekologicznymi w województwie małopolskim, gminie Gdów. Badania przeprowadzono wiosną 2012 roku. Powietrze pobierano przy użyciu aeroskopu MAS – 100 firmy Merck. Zastosowano trzy pożywki SDA, PDA i MEA – odpowiednio dobrane do badań wybranych grup drobnoustrojów głównie grzybów. Płytki inkubowano w temperaturze 25°C w komorze klimatyzacyjnej przez okres dziesięciu dni. Po okresie inkubacji obliczono liczbę jednostek tworzących kolonie obecnych w 1 m3 pobranego powietrza. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stężenie drobnoustrojów występujących w powietrzu zależy od warunków mikroklimatycznych. Analiza jakościowa i ilościowa drobnoustrojów wykazała duże zróżnicowanie mikroflory w badanym powietrzu. Wyizolowano siedem rodzajów grzybów występujących w powietrzu. Liczebność mikroorganizmów w przeprowadzonym doświadczeniu wahała się w przedziale od 1260 [j.t.k.·m3] do 4893 [j.t.k.·m3].
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/30
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieDziałalność statutowa 3109/KOŚR/2013
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?