Zawartość metali ciężkich w wybranych częściach morfologicznych drzewiastych roślin energetycznych uprawianych na glebie użyźnionej osadem ściekowym

Elżbieta Jolanta Bielińska , Jacek Antonkiewicz , Barbara Kołodziej , Janusz Wiśniewski

Abstract

The study evaluated the effect of diversified doses of sewage sludge on the content of heavy metals (Cd, Pb, Cu and ZN) in selected morphological parts of the woody energy plants: common osier willow (Salix viminalis), poplar (Populus spp.), and ashleaf maple (Acer negundo L.). The fertilisation of soil with sewage sludge resulted in a significant increase in the heavy metal content in the leaves and stems of the studied plants. In all the tested plants, the content of the heavy metals increased with increases of the sludge dose, but in the case of lead, the differences were non statistically significant. In the first crop year, a pronounced tendency for higher accumulation of the heavy metals in the leaves than in the stems of the analysed plants was observed. In the case of Pb, Cu and Zn, these differences were statistically significant.
Author Elżbieta Jolanta Bielińska
Elżbieta Jolanta Bielińska,,
-
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Barbara Kołodziej
Barbara Kołodziej,,
-
, Janusz Wiśniewski
Janusz Wiśniewski,,
-
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Book Szymański Kazimierz (eds.): Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji - Politechnika Koszalińska, vol. 8, 2012, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, ISBN 978-83-920914-7-9, 527 p.
Abstract in PolishW pracy oceniono wpływ zróżnicowanych dawek osadu ściekowego na zawartość metali ciężkich (Cd, Pb, Cu i Zn) w wybranych częściach morfologicznych drzewiastych roślin energetycznych: wierzby konopianki (Salix viminalis), topoli (Populus spp.) i klonu jesionolistnego (Acer negundo L.). Użyźnienie gleby osadem ściekowym spowodowało istotny wzrost zawartości metali ciężkich w liściach i łodygach badanych roślin. We wszystkich badanych roślinach zawartość metali ciężkich zwiększyła się wraz ze wzrostem dawki osadu, ale w przypadku ołowiu nie były to różnice statystycznie istotne. W pierwszym roku uprawy zaobserwowano wyraźną tendencję do większej kumulacji metali ciężkich w liściach niż w łodygach analizowanych roślin, w przypadku PB, Cu i Zn były to statystycznie istotne różnice.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*1 (2018-06-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?