Instrumenty polityki lokalnej stosowane w kreowaniu zrównoważonego rozwoju (sustainable development)

Łukasz Paluch

Abstract

Local development policy instruments are one of the main tools which local authorities use for achieving sustainable development. Realization by the local government units rational development policy should be based on the application of a particular group of instruments which can stimulate or inhibit the development, depending on the condition and the level of diversification of resources and the degree of attractiveness and competitiveness of the socio-economic and environmental. The aim of this paper is to present a group of instruments used to achieve the objectives and principles of sustainable development of the territorial units of different administrative level.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsInstruments of the local policy used in the creation of sustainable developmen
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages429-441
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish zrównoważony rozwój, polityka rozwoju lokalnego, jednostki terytorialne, władze samorządowe
Keywords in Englishsustainable development, local development policy, territorial units, local authorities
Abstract in PolishInstrumenty polityki rozwoju lokalnego są jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.Prowadzenie przez władze jednostek samorządowych racjonalnej polityki rozwojowej powinno opierać się zatem o zastosowanie określonej grupy instrumentów, które mogą stymulować lub hamować rozwój w zależności od stanu i poziomu zróżnicowania zasobów oraz stopnia atrakcyjności lub konkurencyjności w przestrzeni społeczno-gospodarczej i środowiskowej.Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych grup instrumentów służących realizacji celów i zasad zrównoważonego rozwoju jednostek terytorialnych różnego szczebla administracyjnego.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/105
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?