Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na rzecz wspierania wielofunkcyjności regionu górskiego województwa małopolskiego

Łukasz Satoła , Janusz Żmija

Abstract

The problem of highlands development supporting by EU structural funds was taken in the study. Analyses concern on investment projects carried out by self-government units, so they refer to the structure and the modernization of technical infrastructure. However the activity of mountain communes in applying for EU funds was similar to other communes of region, their effectiveness in this process was lower. C ommunes with better financial standing have more rarely applied for outside funding. T hey have more often used only their local budget resources.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsRaising European Union structural funds for supporting of multifunctionality of the mountain region in Małopolskie Province
Journal seriesProblemy Zagospodarowania Ziem Górskich, ISSN 0137-5423, (0 pkt)
Issue year2009
Vol56
Pages81-94
Publication size in sheets4.7
Keywords in Polishbudżety lokalne, fundusze strukturalne UE , gminy, obszary górskie, rozwój wielofunkcyjny
Keywords in Englishcommunes, EU structural funds, mountain areas, local budgets, multifunctional development
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto problem wspierania rozwoju obszarów górskich funduszami UE . Analizy dotyczą przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a zatem skupione są wokół budowy i modernizacji elementów infrastruktury technicznej. Jakkolwiek gminy górskie wykazywały zbliżoną w stosunku do pozostałych jednostek aktywność w ubieganiu się o dofinansowanie z funduszy UE , to ich skuteczność w tym procesie była niższa. G miny znajdujące się w lepszej sytuacji finansowej rzadziej sięgały po zewnętrzne wsparcie finansowe, częściej korzystając z własnych środków.
URL http://www.kzzg.pan.pl/images/stories/zeszyt_56/09%20.%20satoa%20pozyskiwanie.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)2
Citation count*1 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?