Evaluation of chemical protection effect on healthiness of broad bean leaves and elements of yielding

Elżbieta Boligłowa , Katarzyna Gleń , Janina Gospodarek , Andrzej Skoczowski

Abstract

The paper aimed at an evaluation of chemical protection means (Vitavax 200FS, Decis 2.5 EC, Fastac 100EC and Penncozeb 80 WP) effect on leaf healthiness of two broad bean cultivars (White Windsor and White Hangdown), and the elements of seed yield structure. Obtained results demonstrated that years significantly diversified intensity of fungal diseases on broad bean leaves and the elements of seed yield structure. Excessive moisture during vegetation period favours leaf infection by brown spot (B. fabae) and worsens the elements of seed yield structure. Broad bean leaves susceptibility to fungal diseases and seed structure elements depend on the cultivar. White Windsor cultivar, intended for early harvest is characterized by markedly greater sensitivity to fungal diseases and produces more seeds per pod with higher 1000 grain weight. Foliar application of chemical protection means, conducted three or four times (2 x insecticide +1 x fungicide or 3 x insecticide + 1 x fungicide) guarantees better health state of plants and favours increase in 1000 grain weight.
Author Elżbieta Boligłowa (FoAE / DoAEP)
Elżbieta Boligłowa,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Katarzyna Gleń (FoAE / DoAEP)
Katarzyna Gleń,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Andrzej Skoczowski
Andrzej Skoczowski,,
-
Other language title versionsOcena oddziaływania chemicznej ochrony na zdrowotność liści i elementy plonowania bobu
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No1
Pages37-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbób, pestycydy, choroby liści, elementy plonowania nasion
Keywords in Englishbroad bean, pesticides, leaf diseases, elements seed yielding
Abstract in PolishCelem pracy była ocena wpływu środków chemicznej ochrony (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fstac 100 EC, Penncozeb 80 WP) na zdrowotność liści dwóch odmian bobu (Windsor Biały i Hangdown Biały) oraz elementy struktury plonu nasion. Uzyskane wyniki wykazały, że lata istotnie różnicują nasilenie chorób grzybowych na liściach bobu oraz elementy struktury plonu nasion. Nadmiar wilgoci w okresie wegetacji sprzyja wzrostowi porażenia liści przez czekoladową plamistość (B. fabae) i pogarsza elementy struktury plonu nasion. Podatność liści bobu na choroby grzybowe oraz elementy struktury plonu nasion zależą od odmiany. Odmiana bobu Windsor Biały przeznaczona na wczesny zbiór cechuje się istotnie większą wrażliwością na choroby grzybowe i wytwarza więcej nasion w strąku o większej masie 1000 nasion. Trzykrotna lub czterokrotna aplikacja nalistna środków chemicznej ochrony (2x insektycyd + 1x fungicyd lub 3 x insektycyd + 1x fungicyd) zapewnia lepszy stan zdrowotny roślin i sprzyja wzrostowi masy 1000 nasion bobu.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(1)004
URL http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_1/EN/BoliglowaGlen_PECO13_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/39
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieFinansowane ze środków na naukę projekt nr NN310038438
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?