Wpływ dioksyny TCDD na stężenie hormonów steroidowych w jajowodzie kury domowej (Gallus domesticus)

Andrzej Sechman , Katarzyna Wróbel , Maria Mika

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on the concentration of steroid hormones, progesterone (P4), testosterone (T) and estradiol (E2) in individual parts of the chicken oviduct. The experiment was carried out on 12 Hy-Line laying chickens, which were randomly divided into two equal groups. The birds of the control group received a single intramuscular in-jection of saline, while the experimental group was injected with TCDD at a dose of 1 μg/kg body weight. The birds were decapitated 24 h after TCDD injection, and subsequently individual parts of the oviduct were isolated. P4, T and E2 concentrations in the oviductal parts were determined by radioimmunoassay. In the control group, the highest concentrations of these steroids were detected in the magnum and shell gland. TCDD injection resulted in a statistically significant increase in P4 and E2 concentrations in all examined parts of the oviduct and T in the magnum and shell gland. The obtained results suggest that dioxins – by inhibiting the uptake and/or synthesis of sex steroids in the oviduct tissues, as well as by blocking the steroid hormone binding to the appropriate receptor – may significantly affect the function of this organ.
Author Andrzej Sechman (FoAS / DoAPaE)
Andrzej Sechman,,
- Department of Animal Physiology and Endocrinology
, Katarzyna Wróbel
Katarzyna Wróbel,,
-
, Maria Mika (FoAS / DoAPaE)
Maria Mika,,
- Department of Animal Physiology and Endocrinology
Other language title versionsThe effect of TCDD on concentration of steroid hormones in oviduct of the domestic hen (Gallus domesticus)
Journal seriesRoczniki Naukowe Zootechniki, ISSN 0137-1657, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol46
No1
Pages35-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkura, TCDD, jajowód, hormony steroidowe
Keywords in Englishhen, TCDD, oviduct, steroid hormones
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań było określenie wpływu 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p- -dioksyny (TCDD) na stężenie hormonów steroidowych, progesteronu (P4), testosteronu (T) i estradiolu (E2) w poszczególnych odcinkach jajowodu kury. Badania przeprowadzono na 12 kurach linii Hy-Line, losowo podzielonych na dwie grupy. Ptaki grupy kontrolnej otrzymały jednorazową domięśniową iniekcję roztworu 0,9% NaCl, natomiast grupy doświadczalnej – TCDD w dawce 1 mg/kg masy ciała. Ptaki dekapitowano w 24. godzinie po iniekcji TCDD, izolowano poszczególne odcinki jajowodu, w których oznaczano stężenie P4, T i E2 metodą radioimmunologiczną. W warunkach kontrolnych najwyższe stężenie badanych steroidów stwierdzono w magnum i gruczole skorupowym. Iniekcja TCDD spowodowała statystycznie istotny wzrost stężenia P4 i E2 we wszystkich badanych odcinkach jajowodu oraz T w magnum i gruczole skorupowym. Otrzymane wyniki sugerują, że dioksyny poprzez hamowanie wychwytu i/lub syntezy steroidów płciowych w tkankach jajowodu, a także poprzez blokowanie wiązania hormonów steroidowych z odpowiednim receptorem mogą istotnie wpływać na funkcję tego narządu.
URL https://rnz.izoo.krakow.pl/files/RNZ_2019_46_1_art04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca finansowana ze środków MNiSW w ramach DS-3243/KFiEZ.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?