Charakterystyka energetyczna budynków mieszkalnych na terenach wiejskich Polski Południowej

Tomasz Szul

Abstract

The analysis conducted on energy standard based on nonrenewable primary energy demand indicator EP for a representative group of apartment buildings allowed to determine the share of buildings in individual energy classes. Only 2% of buildings meet the requirements stated in Technical Conditions where EP should be c.a. 150 kWh (m2 year). Mean demand for nonrenewable primary energy EP in the investigated objectsis 305kWh/(m2 year).
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsThe energy characteristics of apartment buildings in the rural areas of southern Poland
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (0 pkt)
Issue year2009
No2
Pages19-21
Publication size in sheets0.3
Abstract in PolishPrzeprowadzona analiza standardu energetycznego oparta na wskaźniku zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla reprezentatywnej grupy budynków mieszkalnych pozwoliła na określenie udziałów budynków należących do poszczególnych klas energetycznych. Zaledwie 2% budynków spełnia wymagania stawiane w Warunkach Technicznych, gdzie EP powinno wynosił ok. 150 kWh/(m2 rok). Średnie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP w badanych obiektach wynosi 305 kWh/(m2 rok).
URL https://www.pimr.eu/wp-content/uploads/2019/04/TS2_2009.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Additional fields
Źródło punktacjihttps://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/ujednolicony_wykaz_2010.pdf
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?