Wycena nieruchomości i ruchomości wilanowskiej nieruchomości ziemskiej w okresie od ich nabycia przez Adama Branickiego w 1927 roku do początku lat 30. XX wieku

Mirosław Kłusek

Abstract

Wycena nieruchomości i ruchomości wilanowskiej nieruchomości ziemskiej została ujawniona przy okazji ich nabycia przez Adama Branickiego w 1927 roku. W czerwcu 1926 roku w swoich dobrach w Montrésor we Francji zmarł Ksawery Branicki, pozostawiając jako jedynych spadkobierców wdowę Annę Branicką z Potockich i dzieci Katarzynę Branicką, Jadwigę Reyową z domu Branicką oraz Adama Branickiego. W związku z niepozostawieniem przez Ksawerego Branickiego testamentu i zrzeczeniem się części spadku – pozostałego w Polsce – przez wdowę Annę Branicką, jedynymi spadkobiercami majątku w Polsce zostali Katarzyna Branicka, Jadwiga Reyowa i Adam Branicki, który odziedziczyli go w trzech równych częściach.
Author Mirosław Kłusek (FoAE / IoEcoSoc)
Mirosław Kłusek,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsValuation of properties and the Wilanów movability of land property in the period within a period its acquisition by Adam branicki in 1927 to the beginning of the thirties in twenty centuary
Journal seriesKrakowskie Studia Małopolskie, ISSN 1643-6911, (B 5 pkt)
Issue year2013
No18
Pages43-59
Publication size in sheets0.8
Keywords in Englishland property, property valuation, inheritance, tax, constant measures of values
Internal identifierWRE/2013/172
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?