Determination of the impact of soil compaction on germination and seedling growth parameters of common beech in the laboratory conditions

Mariusz Kormanek

Abstract

The paper presents the results of laboratory research on the effects of different soil compaction caused by varying unit pressure and its impact on germination and growth parameters of common beech. Soil for the research was taken from the forest stand, and then poured into prepared PVC cylinders. Pressure was exerted on the soil with use of the stamp, on a specially prepared static stand. Unit pressure ranged from 50 to 300 kPa with 50 kPa resolution. Each variant of the exerted unit pressure and control without pressure was repeated three times. 21 seeds of common beach were sown into a single cylinder. The cylinders were then placed in controlled conditions and after 2.5 months all seedlings parameters were measured. 234 seedlings were analysed (sown 441). It was found that the seeds were influenced by the place of sowing. There were significant corre- lations between the exerted unit pressure and the length of root system of plants sown away from direct exposure to the stamp, as well as all the plants together. With the in- creased unit pressure the length of root system decreased. Sowing place turned out to be important for the root neck diameter, root dry weight and whole plants.
Author Mariusz Kormanek (UAK)
Mariusz Kormanek,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsWyznaczenie wpływu zagęszczenia gleby na kiełkowanie i wzrost siewek buka pospolitego w warunkach laboratoryjnych
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, (B 7 pkt)
Issue year2013
No12 (1)
Pages15-27
Keywords in Polishnacisk jednostkowy, kiełkowanie, parametry wzrostowe, buk pospolity
Keywords in Englishunit pressure, germination, growth parameters, common beech
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem różnego zagęszczenia gleby, wywołanego zmiennym naciskiem jednostkowym, na kiełkowanie i parametry wzrostowe buka pospolitego. Glebę do badań pobrano z lasu, a następnie wsypano do specjalnie przygotowanych cylindrów z PCV. Na glebę w cylindrach wywierano nacisk jednostkowy stemplem na stanowisku do statycznego zagęszczania gleby. Wywierano naciski jednostkowe o wartościach od 50 do 300 kPa, z rozdzielczością 50 kPa. Każdy wariant nacisku oraz kontrol bez wywieranego nacisku powtórzono trzykrotnie. W każdym cylindrze wysiano po 21 nasion buka pospolitego, a cylindry umieszczono w warunkach kontrolowanych. Po upływie 2,5 miesiąca mierzono parametry uzyskanych sadzonek. Przeanalizowano 234 sadzonki (wysiano 441). Stwierdzono, iż na roś- liny miało wpływ miejsce wysiewu w cylindrze. Wystąpiły istotne korelacje pomiędzy wartością wywartego nacisku jednostkowego a długością systemu korzeniowego zarówno sadzonek wysianych poza miejscem bezpośredniego oddziaływania stempla, jak i wszystkich rozpatrywanych sadzonek łącznie. Ze wzrostem wartości nacisku jednostkowego ma- lała długość systemu korzeniowego. Miejsce wysiewu nasion okazało się również istotne dla średnicy szyi korzeniowej, suchej masy korzenia oraz całej sadzonki.
URL http://www.forestry.actapol.net/abstract-13648.html
Internal identifierWL/8/7
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-05-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?