Knowledge of Basic Production Safety Standards and Rules of Good Agricultural Practice in Opinions of Agricultural Owners

Aleksandra Płonka

Abstract

The paper discusses the relation between issues related to environment protection and agricultural production carried out according to the adopted cultivation system. Surveys were conducted in 127 farms focused on plant production of which a fragment has been presented showing agricultural producers' opinions about issues related to the Code of Good Agricultural Practice. One of underlying assumptions was an attempt to identify farmers' attitudes to and their opinions about the practical application of principles adopted in the Code. The research shows that the application of the principles of good agricultural practice depended on the cultivation system adopted on the farm. Owners of farms managed in the integrated and organic production system fully declared knowledge of the Code itself and the content it contained, which translated into a higher level of their knowledge and implementation of recommendations in practice compared to people running traditional farms. One of major obstacles preventing the implementation of good agricultural practices by farms was the lack of information about the Code and promotion of its importance to the implementation of the concept of sustainable development.
Author Aleksandra Płonka (FoAaE / IoEcoSoc)
Aleksandra Płonka,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, [Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia], ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No3
Pages65-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishGospodarstwa roślinne, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, rozwój zrównoważony, zrównoważone rolnictwo
Keywords in EnglishPlant farms, sustainable agriculture, sustainable development, the Code of Good Agricultural Practice
Abstract in PolishW opracowaniu podjęto problem wzajemnych relacji pomiędzy kwestiami ochrony środowiska a produkcją rolną prowadzoną według przyjętego systemu uprawy. Badania przeprowadzono w 127 gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję roślinną, z których fragment zaprezentowano, ukazując stosunek producentów rolnych do zagadnień związanych z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Jednym z przyjętych założeń była próba identyfikacji postaw rolników i ich opinii na temat znajomości oraz stosowania w praktyce zasad zawartych w Kodeksie. Z badań wynika, iż stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej zależało od przyjętego w gospodarstwie systemu uprawy. Właściciele gospodarstw prowadzonych w systemie produkcji integrowanej oraz ekologicznej w pełni deklarowali znajomość samego Kodeksu, oraz zawartych w nim treści, co przekładało się na wyższy poziom ich wiedzy oraz realizację zaleceń w praktyce w porównaniu z osobami prowadzącymi gospodarstwa tradycyjne. Jednymi z głównych przeszkód wdrażania dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach był brak informacji i promowania znaczenia Kodeksu dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
DOIDOI:10.22630/ASPE.2019.18.3.33
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?